Финално, безплатните квоти в Схемата за търговия с емисии отпадат поетапно от 2026 година

Във вторник Европейският парламент одобри няколко важни решения за климата, съобщиха от ЕП за медиите. Безплатните квоти в схемата за търговия с емисии (СТЕ) ще бъдат постепенно премахнати от 2026 година. Автомобилният транспорт и сградите в влизат в новата Схема за търговия с емисии II от 2027 година. Евродепутатите гласуваха за нов инструмент за изместване на въглеродни емисии с цел защита на промишлеността на ЕС и повишаване на глобалните амбиции в областта на климата. Социален фонд за климата ще се бори с енергийната бедност и бедността по отношение на мобилността
ЕП прие новата схема за търговия с емисии, включително във въздухоплаването и морския транспорт, механизма за корекция на въглеродните емисии на границите и нов социален фонд за климата.

Това са споразуменията, постигнати с държавите от ЕС в края на 2022 г. по няколко ключови законодателни акта, които са част от пакета „Подготвени за цел 55 през 2030 г.“ Планът на ЕС е да намали емисиите на парникови газове (ПГ) с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. в съответствие с Европейския законодателен акт за климата.

Реформа на схемата за търговия с емисии

Реформата на схемата за търговия с емисии (СТЕ) беше приета с 413 гласа „за“, 167 гласа „против“ и 57 гласа „въздържал се“. Чрез нея се повишава равнището на амбиция, тъй като емисиите на парникови газове в секторите на СТЕ трябва да бъдат намалени с 62% до 2030 г., в сравнение с нивата от 2005 г. Също така чрез реформата постепенно (от 2026 г. до 2034 г.) се премахват безплатните квоти за дружествата и се създава отделна нова СТЕ II за горивата за автомобилния транспорт и сградите, с която ще се определи цена на емисиите на парникови газове от тези сектори през 2027 г. (или 2028 г., ако цените на енергията са изключително високи).

Безплатните квоти за отраслите в схемата ще бъдат намалени така:

  • 2026 с 2,5%
  • 2027 с 5%
  • 2028 с 10%
  • 2029 с 22,5%
  • 2030 с 48,5%
  • 2031 с 61%
  • 2032 с 73,5%
  • 2033 с 86%
  • 2034 с 100%

Механизмът за коригиране на въглеродните граници (CBAM), по който евродепутатите постигнаха споразумение с правителствата на ЕС по-рано тази седмица за предотвратяване на изтичането на въглерод, ще бъде въведен със същата скорост, с която ще бъдат премахнати безплатните квоти в ETS. Следователно CBAM ще започне през 2026 г. и ще бъде напълно въведен до 2034 година

До 2025 г. Комисията ще направи оценка на риска от изтичане на въглеродни емисии за стоки, произведени в ЕС, предназначени за износ в страни извън ЕС и ако е необходимо, ще представи законодателно предложение, съответстващо на изискванията на СТО, за справяне с този риск. В допълнение, приблизително 47,5 милиона квоти ще бъдат използвани за набиране на ново и допълнително финансиране за справяне с всеки риск от свързано с износа изтичане на въглеродни емисии.

Парламентът също така гласува за включване за първи път на емисиите на парникови газове от морския сектор в СТЕ. Това постепенно ще премахне безплатните квоти за сектора на въздухоплаването до 2026 г. и ще насърчи използването на устойчиви авиационни горива.

Създаден е нов инструмент за изместване на въглеродни емисии

С 487 гласа „за“, 81 гласа „против“ и 75 гласа „въздържал се“ Парламентът прие правилата за новия механизъм на ЕС за корекция на въглеродните емисии на границите (МКВЕГ), който има за цел да насърчи държавите извън ЕС да увеличат амбициите си в областта на климата и да гарантират, че усилията на ЕС и на световно равнище в областта на климата не се подкопават от преместването на производството от ЕС в държави с по-малко амбициозни политики.

Стоките, обхванати от механизма за корекция на въглеродните емисии на границите, са желязо, стомана, цимент, алуминий, торове, електроенергия и водород, както и непреки емисии при определени условия. Вносителите на тези стоки ще трябва да плащат всяка разлика между цената на въглеродните емисии, платена в държавата на производство, и цената на квотите за въглеродни емисии в СТЕ на ЕС. Този механизъм ще бъде въведен постепенно между 2026 г. и 2034 г. със същата скорост, с която постепенно ще се премахнат безплатните квоти в СТЕ на ЕС.

Социален фонд за климата с ресурс от 86 млрд. евро с ресурс от продажба на квоти

Споразумението с държавите членки за създаване на социален фонд на ЕС за климата през 2026 г., за да се гарантира, че климатичният преход ще бъде справедлив и социално приобщаващ, беше прието с 521 гласа „за“, 75 гласа „против“ и 43 гласа „въздържал се“. То ще бъде в полза на уязвимите домакинства, на микропредприятията и на ползвателите на транспорт, които са особено засегнати от енергийна и от транспортна бедност. Когато бъде изцяло въведен, ще бъде финансиран от тръжна продажба на квоти по СТЕ II от 65 млрд. евро, като допълнителни 25% ще бъдат покрити от национални ресурси (приблизително общо 86,7 милиарда евро).

Съветът също трябва да одобри официално текстовете, които след това ще бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС и ще влязат в сила 20 дни по-късно. С приемането на тези законодателни актове Парламентът отговаря на очакванията на гражданите ЕС да осъществи и ускори екологичния преход, коментират от Европейския парламент.

Източник: