ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „ВЪГЛИЩАТА И ЗЕЛЕНИЯТ ПРЕХОД – НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ЗА БЪЛГАРИЯ“ Стара Загора 16.02.2023 г.

Славчо Нейков председател на Управителния съвет на Института за енергиен мениджмънт България

Има нови обстоятелства в енергийната сфера – решението на парламента, стратегията до 2053г., напомнянето на ЕК за закъснелите Териториални планове.

Радостин Танев зам.-кмет Община Стара Загора.

Ще имате нашата подкрепа за всяко смислено и работещо решение. Ние знаем какво означава регионът ни да бъде поставен под риск. Благодари на депутатите за решението на парламента. Нужно е да развиваме индустриални зони, за да имаме плавен преход. Преход, който не бива да се случва за 1 или 2 години. За нас е важно да получим Летището и да разширим своите индустриални зони. Ние единствени разполагаме с дигитален хъб. Стара Загора е избрана за водородна долина. Териториалните планове – нямаше как да ги подкрепим, защото в тях нямаше конкретни дати, средства и посока.

Зам.-министър МЕ Еленко Божков

Изключително важно бе единомислието на всички народни представители по повод решението за промяна на ПВУ. Благодари на Американската камара за модела, който са представители – математически модел, които е залегнал в основата на енергийната ни стратегия. Синдикалните организации настояват за закриване за 2038г.. В нашата визия ние говорим за 2030 – 2035г.. До 15 март трябва да представим основните теми за предоговаряне. Това може да се случи около новите цели на Re Power EU. До 15 март трябва да подготвим темите за разговорите с ЕК. Преговорите трябва да стартират след 30 март.

Славчо Нейков

Тези преговори изобщо няма да са лесни. Сигналите са много важни. Решението на НС е важно, но това не ангажира ЕК. В предоговарянето на ПВУ има по-важен играч от ЕК, това е Съветът на министрите. ЕК е посредник в този процес.

Иван Михайлов, Американска Търговска Камара в България

Нашите послания винаги са били в посока диверсификация. Камарата многократно е заемала ясни позиции в тази посока. Ние представляваме широк спектър от компании. Стратегията за енергетиката е изключително важно по отношение интересите на страната и интереса на инвеститорите. Когато говорим за прехода, нека да гледаме и в още една посока – образование и преквалификация на кадрите. Какви са следващите нужди на региона и страната?

Румяна Грозева, АРИР

Стара Загора направи голям шлем по отношение на водорода. 60 милиона евро инвестиции за водородната долина. Това постави Стара Загора на картата на инвестициите. Ние задминахме Гърция в това отношение. Вчера получих одобрение от платформата на въглищните региони в преход за проектно предложение с фокус водород. Започваме и тук. С Мария Габриел ще представим водородната долина в Брюксел. Стара Загора има сериозно бъдеще. Всички притеснения на хората за работни места могат да бъдат решени.

Автор: Дарина Колева