Росен Христов: Министерство на енергетиката работи по модели за преминаване към нисковъглеродна енергетика, без затваряне на ТЕЦ-овете на въглища през 2026 г.

Министерство на енергетиката работи по модели за преминаване към нисковъглеродна енергетика на страната ни, които да осигурят възможност за намаляване на емисиите, заложени от Европейската комисия, но в същото време да не доведат до затваряне на въглищни мощности. В частност става въпрос за ТЕЦ-овете в Маришкия басейн. Това заяви министърът на енергетиката Росен Христов пред народните представители в отговор на въпрос на депутата Красимир Вълчев от ГЕРБ-СДС. Вълчев постави въпроса за преосмисляне на ангажимента за намаляване на емисиите от СО2, заложени в Плана за възстановяване и устойчивост, така че централите комплекса Марица Изток да не бъдат затваряни. Той припомни приходите, които осъществяват ТЕЦ-овете и огромната заетост.

Устойчивото преминаване към нисковъглеродна енергетика иска сериозни анализи и внимателно планиране, посочи в отговора си министър Христов. Той обясни, „на този етап резултатите от моделите показват, че е възможно екологичните цели да бъдат постигнати с висока амбиция по отношение на нови мощности от ВЕИ, системи за съхранение на енергия, гъвкави мощности на природен газ, без да се затварят въглищните централи“. Министърът на енергетиката се ангажира, че на база на резултатите от моделите министерство на енергетиката допълнително ще разработи и ще предложи на Народното събрание „Интегрирана енергийна стратегия за развитие на българската енергетика, в която ще бъдат включени дългосрочни стратегии и различни енергийни сценарии за постигане на заложените цели.

При така описания процес ще се гарантира развитие на сектора и избрани приоритети базирани на данни, анализи и научен подход, приети от широк кръг от заинтересовани страни. Буквално в последните дни имахме напредък с научните проучвания. През последната неделя при президента Румен Радев имахме среща с научните среди в България, където беше представен геологичен анализ на възможни райони, където да изградим подземни помпени станции, базирани на вода или въздух, както и потенциално хранилище за въглероден двуокис и газ. По време на COP27, която се провежда в Египет пак благодарение на президента Румен Радев имахме среща с израелския президент. Те разполагат с такива технологии и значителен опит в тази област“, посочи Христов и съобщи за изразено „желание за предоставяне на тази технология на България, включително и за инвестиции от Израелската национална електрическа компания“.

„Тази сутрин проведох срещи с ръководството на двете въглищни електроцентрали (ТЕЦ AES Марица Изток 1 и ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3) , така че интензивно работим в това направление, което вие поставихте –  чрез алтернативни технологии да намалим въглеродния отпечатък на въглищното производство и на въглищните електроцентрали, така че да постигнем целите, заложени в Плана за възстановяване и устойчивост, без да намаляваме енергийните мощности през 2026 година“.

„Искам да подчертая, че критичният период тук е именно 2026 г. с поетия ангажимент за намаляване с 40 % на въглеродните емисии. Нашите модели показват, че след тази дата абсолютно по естествен начин потреблението на енергия и производството , и постепенното увеличаване на източници от ВЕИ ни позволява плавно да преминем към изцяло зелена електроенергия. За 2026 година активно работим, за да предложим пакет от проекти, които съвпадат и със заложените и в Плана за възстановяване и устойчивост, но няма да доведат до затваряне на мощности. Задачата е изключително сложна технически, но благодарение на това, че сме въвели научни среди и частния сектор, министерството и абсолютно всички заинтересувани , включително и синдикати вярвам, че ще успеем да се справим с това предизвикателство“, посочи Росен Христов.

Народният представител Красимир Вълчев от своя страна предупреди, че срокът до 2026 г. е твърде малък и има опасност страната ни да се превърне във вносител на електроенергия. . „Запазихме конкурентоспособността на българската икономика, благодарение на това, че имаме АЕЦ „Козлодуй“ и въглищни мощности“, припомни той и отново обърна внимание на заложените в Плана за възстановяване и устойчивост критерии и посочи, че те трябва да бъдат предоговорите. В противен случай по думите му през 2026 г. ще имаме недостиг на електроенергия. „Не съм съгласен с вас, че изведнъж нещо ще се случи през 2026 година и ще спрем. Нито ще имаме мрежата, нито ще имаме достатъчно зрели и ефективни технологии за съхранение на енергия“, каза Вълчев, като отбеляза, че този въпрос е важен като цяло за страната.

„Относно предоговаряне, вече сме водили такива разговори с Европейската комисия. Там позицията е твърда, че критериите трябва да бъдат постигнати. Аз смятам, че ние трябва да преминем към зелена енергетика максимално бързо. Нашите анализи показват, че колкото и да е предизвикателно това, все пак може да го постигнем“, посочи служебният енергиен министър. . „Ние работим в посока ПАВЕЦ за увеличаване на мощностите и модерните технологии за т.нар. подземен ПАВЕЦ. Така че аз искам да предложа решение, което е технически научно, а не политически базирано на някакви икономически интереси. От това идва и възможността, без да отстъпваме от заложените цели“, допълни той.

източник >>>