В ЕС се разбраха за въглеродните емисии

В Европейския съюз се договориха за закон, който определя национални цели за намаляване на общите въглеродни емисии до края на десетилетието във всички сектори, включително селско стопанство, сгради и транспорт, предава Ройтерс.

Преговарящите от Европейския парламент и Европейския съвет, който представлява 27-те членки на ЕС, се споразумяха за сделка по законодателството, наречено Регламент за споделяне на усилията (ESR), късно във вторник.

Регламентът определя национални цели за намаляване на емисиите от автомобилния транспорт, вътрешния морски транспорт, отоплението на сградите, селското стопанство, малките промишлени инсталации и управлението на отпадъците.

Тези сектори, които сега не са включени в системата за търговия с емисии на ЕС, генерират около 60% от емисиите на парникови газове в ЕС. Предвиденият закон трябва да ги намали с 40% спрямо 2005 г.

Законът е част от общия план на ЕС за намаляване на нетните емисии с 55% до 2030 г. спрямо нивата от 1990 г. и за постигане на климатична неутралност до 2050 г.

ESR има за цел да гарантира, че всички членки на ЕС допринасят за целта по справедлив начин. Така по-богатите страни Дания, Финландия, Германия, Люксембург и Швеция трябва да направят 50% съкращения, докато за България целта е 10%.

Страните могат да търгуват ограничени количества квоти с други или да „банкират“ някои квоти, ако техните емисии са били по-ниски през дадена година или да „заемат“ от бъдещи години, ако техните емисии са били твърде високи.

Законът се нуждае от одобрение от Европейския парламент и Европейския съвет, преди да може да влезе в сила, въпреки че това обикновено е даденост, след като преговарящите постигнат споразумение.

Сделката е една от трите, които Европейският съюз се надява да сключи навреме за срещата на върха на ООН за климата, която започна в Египет в неделя.

Блокът постигна сделка миналия месец относно закон, който ефективно забранява продажбата на нови бензинови и дизелови автомобили от 2035 г. и в четвъртък има за цел да приключи преговорите по закон за разширяване на европейските „поглътители“ на CO2, като горите например.

източник >>>