822 млн. лв. достигна печалбата на НЕК за деветте месеца на годината

Печалбата на Националната електрическа компания за деветте месеца на тази година достигна 822 млн. лева. Увеличението е със завидните 195% спрямо същия период на миналата година. Тогава компанията отчете над 278 млн. лв. печалба за деветмесечието. Това сочи неодитирания междинен финансов отчет на дружеството. Приходите на компанията за деветте месеца са нараснали до почти 4 млрд. лв., а за същия период преди година са били за 2,6 млрд. лв.

Наличният паричен ресурс и отчетената печалба за 2021 г. са били използвани за предсрочното възстановяване на отпуснатия от държавата кредит от над 600 млн. евро по делото с Русия за АЕЦ „Белене“. През април обаче е бил сключен нов договор между Българския енергиен холдинг и НЕК за 700 млн. лв., благодарение на който е било направено плащането към държавата. Именно част от тези пари отидоха и за повишаване на социалните разходи, които правителството на Кирил Петков направи при управлението си.

Добрата печалба на компанията е вследствие на високите цени на електроенергията, отчетени по европейските пазари. Нивата им далеч надхвърляха прогнозите на КЕВР за движението на цените. В същото време съществен фактор върху цените бяха и нивата на въглеродните емисии, които се запазват в диапазона 75-90 евро/т. Енергийният регулатор прогнозираше нива от около 91 евро/тон. В същото време НЕК осигури допълнителни количества електроенергия за регулирания пазар, заради по-високото потребление при бита.

Общите приходи на компанията достигат 3,9 млрд. лв. за деветте месеца на 2022 г., което е ръст с 45% спрямо същия период на миналата година. Общите постъпления нарастват през тази година с над 1,2 млрд. лева като това се дължи основно на ръста на енергийните цени по пазарите.  

Разходите на компанията за деветте месеца възлизат на 3,1 млрд. лв. и нарастват с 693 млн. лв. или с 28,5% спрямо същия период на миналата година. Тук влизат и разходите за закупуване на квоти вредни емисии.

Намалява производството на енергия от ВЕЦ-овете

Деветмесечието на тази година е характерно като за сухите години на производство. Производството на електроенергия от водните централи на дружеството е спаднало с почти 30%, става ясно от отчета. Спадът с 844 хил. мвтч се дължи на по-малките водни обеми в язовирите и пестенето на водни ресурси.

В доклада на компанията няма подробности за техническите проблеми при ПАВЕЦ „Чаира“. По всяка вероятност спадът в производството на електроенергия от водните централи се дължи и на липсата на дейност от тази ключова енергийна мощност.

За деветте месеца на годината НЕК е закупил над 10,6 млн. мвтч електроенергия от различните електрически централи. Количеството е почти същото, каквото е било през този период на 2021 г. Лекото понижение с 0,2% се дължи на намалените количества закупена електроенергия от ТЕЦ „Марица Изток 2“. От държавната термична централа НЕК е закупила със 72% по-малко електроенергия. Увеличение са покупките на ток с 20% по дългосрочните договори на компанията с ТЕЦ „AES Гълъбово“ и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“. Ръст на покупките с 18,5% има и от АЕЦ „Козлодуй“.

Любопитен факт е, че с над 27% е намаляло изкупуването на зелена енергия от производители, присъединени към мрежата средно напрежение. Там количествата за деветмесечието са за 263,7 хил. мвтч. Това се дължи основно на промените в Закона за енергетиката, според което Общественият доставчик купува електроенергия само от малки производители с инсталирана мощност под 500 квт.

Продажбите

НЕК е продала на регулирания пазар на ток 12,6 млн. мвтч електроенергия за деветмесечието, което е с 3,9% по-малко спрямо същия период на миналата година. На свободния пазар НЕК е продала 3,1 млн. мвтч. Електроенергия, което е спад с 26,7%. Значителен ръст в продажбите с над 100% има при балансиращият пазар и за Доставчик от последна инстанция.

До края на септември изпълнението на ремонтната дейност на компанията е 30,1% от планираните в актуализирания вариант.  

източник >>>