Убийственият за „Марица изток“ План за възстановяване явно няма да бъде предоговорен от служебното правителство

Служебният министър на енергетиката Росен Христов и изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД инж. Илза Чинкова на място показаха на медиите, че пожарът, възникнал в неделя, е вследствие на палене на стърнище и не е засегнал рудник „Трояново-север“, както оповестиха някои медии

Днес при посещението си в „Мини Марица-изток“ министър Росен Христов посочи от кого зависи

 – Министър Христов, всеобщото мнение на минните и енергийните специалисти е, че Планът за възстановяване и устойчивост, внесен в ЕК от правителството на „Промяната“, трябва да бъде спешно преработен в частта енергетика. Основно частта, която касае намаляване с 40% на въглеродните емисии до края на 2025 г., но не на база 1990 г., както е посочено в Парижкото споразумение, а на база 2019 г., която е била най-слабата за комплекса. Това според специалистите означава до края на 2025 г. затваряне на 50% от мощностите на комплекс „Марица изток“. Въпросът ми е, служебното правителство има ли смелостта за промяна в тази част от Плана?

– Смелостта за промяна трябва да бъде от вицепремиера Пеканов, който отговаря за преговорите по Плана за възстановяване и устойчивост. Моето мнение като експерт и като енергетик и съответно като министър на енергетиката в момента е, че затваряне на мощности би довело до компрометиране на енергийната сигурност на страната, както и на целия регион на Югоизточна Европа. Това не е само мое мнение, а мнение на специалисти с много мащабен доклад.

За целите, които са заложени за намаляване на въглеродните емисии в Плана, ние имаме анализи, че могат да бъдат постигнати и без затваряне на мощности, така че позицията на Министерство на енергетиката е да се опитаме да предоставим на г-н Пеканов необходимата информация, така че той да заеме правилното решение за страната и съответно да води необходимите преговори, които са изцяло в негов прерогатив. Тоест нашата идея ще бъде да представим редица проекти, които намаляват въглеродните емисии до нивото, което е заложено в Плана за възстановяване и устойчивост. Това включва ускорено изграждане на източници за възобновяема енергия, проекти, свързани с улавянето на въглерод и последствената му употреба, редица други проекти, оптимизации и инвестиции, свързани с по-ефективна работа на оборудването, което имаме, така че по принцип да се намалят емисиите и някакво намаляване на мощностите, което да бъде в обем според потреблението, който да не застрашава енергийната сигурност, преразпределяне на плановите ремонти, така че да се поддържа една по-ниска натовареност на системите. И посредством тези комплексни мерки да постигнем целите, тоест да полагаме повече усилия, привличане на инвестиции от частния сектор, допълнително средства, които са заплануване в Плана за възстановяване и устойчивост, така че да измислим някаква програма, която да доведе до постигане на целите, без да затваряме така да се каже насилствено мощности, които са необходими за енергийната сигурност. Повтарям: крайният резултат зависи изцяло от вицепремиера Пеканов.

– Добре, но все пак това са едни проекти, които са дългосрочни, а записаното в Плана за възстановяване касае края на 2025 г. Не е ли по-простичко наистина да се предоговори този План, а успоредно с това да вървят и идеите, за които споменахте. Защото 7000 души, заети в „Мини Марица-изток“, чакат решение на съдбата си до 2025 г.

– Точно така е. Аз също съм го предлагал на вицепремиера Пеканов. От моите контакти с ЕК знам, че те не са склонни да преговарят Плана, като твърдят, че е скоро внесен и би трябвало всичко това да е вече предвидено. Лично смятам, че ние трябва да положим всички усилия, за да постигнем или предоговаряне, или поне съгласие да постигнем целите чрез алтернативни методи, такива има, далеч не са използвани и ако се мобилизираме още сега, съм сигурен, че може да намерим някакъв компромис, който задоволява ЕК, постига целите, което между другото, ако по този начин подходим, ние в крайна сметка ще преизпълним целите, които са заложени в Плана за възстановяване и развитие, така че тук виждам интереса на цялата ЕК и на цяла Европа, включително и на България. Тоест нито един от местните жители не иска да замърсява планетата, не иска да живее в опасна среда, мръсен въздух и т.н. Но трябва да има баланс с енергийната сигурност, със социалния ефект, така че аз лично вярвам, че може да се намери някакво решение, което е приемливо за всички страни. Самото предоговаряне на Плана, както казах, обаче не е в моята отговорност и периметър, тоест аз не съм назначен и нямам правата да предоговарям.

– Но може да настоявате като ресорен министър.

– Да, точно така. Аз вече съм настоявал и съм изявявал нееднократно позицията, че трябва да ни се даде възможност да постигнем целите чрез алтернативни подходи, които не включват поне в такъв мащаб закриване на мощности.

източник >>>