„Брикел“ и ТЕЦ „Марица 3“ представиха План за справяне със замърсяването

План за справяне със замърсяването на ТЕЦ „Марица 3“ и „Брикел“ поискаха министрите на енергетиката и на околната среда, съобщиха от Министерството на енергетиката.

Министрите на енергетиката Росен Христов и на околната среда и водите Росица Карамфилова разговаряха за изготвяне на план за справяне с регистрираните превишения на нормите за качество на въздуха, за което принос имат двете предприятия. 

Проблемът има решение и то е техническо, а не политическо и чрез предизборни протести. Има ясен комплекс от мерки, които могат да доведат до влизане в определените норми, ако не – ще бъдем принудени да преминем към затваряне„, заяви министър Христов. „Не искаме да се стига до затваряне, но няма да правим компромис с ежедневните проверки и спазването и прилагането на закона“, категорична бе министър Карамфилова.

По време на срещата бяха представени конкретни краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за всяка топлоцентрала, с които да се гарантира работа на ТЕЦ-овете в рамките на допустимите екологични норми. 

Те включват: използването на въглища с ниско съдържание на сяра, подобряване на ефективността на горивния процес, разширяване на сероочистните инсталации, преминаване към намален капацитет на работа и превантивно преустановяване на такава, когато бъде регистрирано наближаване на нормите за качество на въздуха за серен диоксид.

Изпълнението на някои от тези стъпки вече е започнало и в двете дружества, като министерствата на околната среда и водите и на енергетиката ще оказват непрестанен мониторинг и контрол по неговото прилагане.

От страна на МОСВ ще се извършват ежедневни проверки. 

От предприятията уточниха, че през следващите месеци започва мащабен ремонт на котлите на ТЕЦ „Брикел„, което също ще спомогне за намаляване на неорганизираните емисии.

Представена бе концепция за дългосрочна инвестиционна програма на дружествата, която включва въвеждане на термолитична инсталация с 400 МW мощност.

Обсъдено бе реализирането на пилотен проект по нея, който ще се наблюдава от Министерството на енергетиката и неговите експерти. Неговото успешно реализиране ще е важно за намаляване на въглеродните емисии и постигане на реална декарбонизация от страна на дружествата.

източник >>>