Сценарий на RystadEnergy показва дефицит на електроенергия в ЕС от 51 TWh за целия период от септември 2022 г. до март 2023 г.

Европейският енергиен сектор продължава да е в шок от нестабилността на цените и несигурността по отношение на  енергийния баланс за предстоящата зима. Спот цените за електроенергия в Западна Европа се покачиха до несравними нива: средните дневни цени се търгуваха над 600 евро (599 долара) за мегаватчас (MWh) в Германия и над 700 евро за MWh във Франция, с пикове в пиковите часове до € 1500 за MWh. Сега съществува риск от още по-високи цени през зимните месеци, тъй като Русия спря износа на газ през Северен поток 1 за неопределен период от време. Въпреки това Европейската комисия все още проучва алтернативи за ограничаване на въздействието на екстремните цени за крайните потребители. Силната нестабилност на газовия пазар е причината за тези колебания. Пазарът също така не е сигурен как да реагира на предложената пазарна намеса на ЕС, където една цел изглежда е насочена към ограничаване на цените на газа, а друга –  към отделяне на европейските пазари на газ и електроенергия. Изследване на Rystad Energy показва, че ако търсенето на газ трябва да бъде намалено, което изглежда все по-вероятно, Европа ще се изправи пред серия от незавидни възможности – от спиране на електрозахранването за промишлеността до спиране на тока за потребителите.

Последните покачвания на цените са причинени от перфектната буря в резултат на по-ниски руски газови доставки; прекъсванията на ядреното производство; слабото производство на водноелектрическа енергия и прекъсванията на доставките на въглища поради сушата.

От тези фактори по-слабите доставки на газ имат най-голям ефект, тъй като синьото гориво продължава да е необходимо в енергийния микс и е маргиналния източник на доставки и следователно удря най-много по цените. Исторически високите цени на газа обаче досега не са намалили значително търсенето от енергийния сектор – което означава, че може да са необходими по-строги мерки. Държавите-членки на ЕС миналия месец се ангажираха доброволно да намалят търсенето си на газ с 15% от 1 август до март следващата година в случай на недостиг на доставки.

Ако тези 15% за понижение на търсенето станат задължителни в рамките на ЕС, дисбалансът в предлагането и търсенето на електроенергия може да се появи още този месец и да се влоши до 2023 г. Дефицитът на електроенергия се очаква да достигне максимум 13,5 TWh през януари, преди да спадне постепенно.

Директното намаление на търсенето на газ за електроенергия с 15% обаче не е най-вероятното, тъй като други сектори като промишлеността вероятно ще бъдат изправени пред по-голямо свиване, за да се защити енергийния сектор и да се гарантира сигурността на доставките. Най-лошият сценарий с много студено време, ниско производство на вятър и 15% намаление на търсенето на газ за електроенергия би се оказал голямо предизвикателство за европейската електроенергийна система и може да доведе до преразпределяне на мощността и спиране на тока.

Газът продължава да е необходим в енергийния микс

Европейските комунални услуги, въпреки големите усилия искат да намалят зависимостта си от газ – всъщност производството на електроенергия от газ се повиши в резултат на предизвикателствата, споменати по-горе. Производството на ядрена и водноелектрическа енергия в ЕС е спаднало съответно с 14% и 25% на годишна база, изтривайки доставка на 110 тераватчаса (TWh) на електроенергия от мрежата. Това е компенсирано от по-високо производство на вятър, въглища, слънчева енергия и газ. Като цяло производството на електроенергия от газ е нараснало с 6% на годишна база, достигайки 39,1 TWh през юли. Ситуацията ще стане още по-предизвикателни към края на годината, тъй като сезонното търсене на електроенергия се увеличава – потреблението на електроенергия през декември обикновено е с 25% по-високо от това през юли, което означава, че европейското потребление може да достигне повече от 280 TWh на месец.

„Предстоящата зима със сигурност ще бъде най-предизвикателната, която Европа е виждала от десетилетия – и се очаква потребителите или правителствата да платят цената. Ако търсенето на газ трябва да бъде намалено, очакваме проблеми с електроснабдяването да се появят още този месец и да се влошат през 2023 г.“, заявява Carlos Torres Diaz от Rystad Energy.

Доставките на руски газ са спаднали с 89% и може да се свият още

През първата половина на миналата година Русия е изнасялла близо 350 милиона кубически метра на ден (MMcmd) природен газ за Западна Европа през основните си трасета. Потоците са спаднали под 40 MMcmd през последните дни, което е спад от 89% на годишна база. По-голямата част от този спад е резултат от спиране на потоците през Северен поток 1, което е свързано с технически проблеми, въпреки че се смята, че въпросът е политически, но и  войната в Украйна, също играе роля. Потоците през Полша и Украйна също намаляват. Руският Газпром спря целия износ през Северен поток 1 от 31 август. Въпреки че се очакваше потоците да се възобновят след тридневна профилактика, Русия  заяви, че потоците няма да се възобновят изцяло, докато санкциите не бъдат премахнати. Този последен ход значително увеличи риска Европа да не получи повече газови потоци през Северен поток 1 през цялата зима.

Алтернативни източници на енергия за замяна на руския газ

При сценарий, при който усилията на ЕС за намаляване на потреблението на газ води до спад на общото търсене на газ за електроенергия в ЕС с 15% в сравнение със средното за последните пет години, загубата на доставки – съответстваща на около 5,5 TWh на месец – ще трябва да бъде заменени от други източници. Тоест, чрез намаляване на търсенето или увеличение та вноса на енергия в ЕС. Производството на електроенергия от хидроенергия и ядрена енергия е намаляло рязко тази година, докато въглища, газ, слънчева енергия и вятър са се увеличили.

За да преценим дали 15% намаление на производството на електроенергия от газ е реалистично за следващите месеци, трябва да разгледаме тенденциите досега през 2022 г. и за последните пет години. Както споменахме, производството на електроенергия от въглища е скочило с 12% на годишна база в целия ЕС тази година и има известно място за допълнително такова, ако е необходимо през декември и януари. Коефициентите на натоварване са били по-високи от нормалното досега  през тази година, но все още могат да се покачат до историческите върхове от около 70%  като цяло.

Производството на водноелектрическа енергия, от друга страна, се е сринало с 25% досега тази година. Нивата на водата в Европа обикновено достигат своя максимум между второто и третото тримесечие на годината, което означава, че е малко вероятно, предвид ниските нива на валежите в региона, резервите да се възстановят преди зимата от рекордно ниските си нива. Поради това се очаква производството на водноелектрическа енергия да остане ниско през следващите шест месеца.

Ядреното производство през тази година досега е намаляло с 14% в ЕС  и перспективите са мрачни. Френската EDF се стреми да върне ядрените реактори, които в момента са в процес на подготовка за зимата. Датите за рестартиране все още не са сигурни, така че могат да се очакват настоящите ниски нива на производство.

Производството на слънчева и вятърна енергия е нараснало значително тази година – съответно с 25% и 14%, което се дължи на съществени увеличения на капацитета. Предполагаемият ръст за оставащите месеци е в съответствие с увеличения капацитет, който може да достигне общо 25 гигавата (GW) за слънчева енергия и 15 GW за вятърни електроцентрали през 2022 г. , което е ръст съответно от 16% и 8% на годишна база.

По-високото производство от въглища, слънчева и вятърна енергия може да помогне за частично покриване на спада в доставките на газ чрез добавяне на допълнителни 34 TWh през периода септември – март 2023 г. Това обаче няма да е достатъчно, за да компенсира недостига от газ, ядрена и хидроенергия, което означава, че ще са необходими допълнителни мерки.

Европейското търсене на електроенергия, особено в индустриалния сектор се е свило досега през тази година  с 2,2%, най-вече защото рекордно високите цени. Продължаващите високи цени вероятно ще задържат търсенето на настоящото ниско ниво, или ще го тласнат още по-надолу. Подобен годишен спад от 3% през следващите месеци е възможен, не само тъй като високите цени засягат промишлените и битовите потребители, но и в резултат на мерките за пестене на електроенергия, въведени от правителствата.

Разработихме пълен сценарий за доставка и търсене на електроенергия, като приемаме 15% намаление на търсенето на газ за производство на  енергия, допълнително предлагане от въглища, слънчева енергия и вятър и по-ниско общо търсене на електроенергия. Това показва, че дисбаланс в търсенето и предлагането може да се появи още този месец и да се влоши през 2023 г. Дефицитът достига максимум от 13,5 TWh през януари, преди постепенно да спадне.

Този сценарий показва общ дефицит на електроенергия в ЕС от 51 TWh за целия период от септември 2022 г. до март 2023 г., който ще трябва да бъде компенсиран от допълнителен внос от Норвегия, Обединеното кралство и Швейцария или други съседни страни. Дефицитът може да бъде намален и чрез свиване на общото търсене. Ако е така, търсенето ще трябва да намалее с 5% спрямо периода от година по-рано.

Анализът показва, че балансът на производството на електроенергия в Европа е изправен пред сериозно предизвикан при сценарий, при който доставките на газ са значително намалени, тъй като липсва голяма гъвкавост при значително увеличаване от други източници. Всяка друга алтернатива би изисквала голям спад в търсенето на енергия. Както споменахме, търсенето вече е спаднало с около 2% досега тази година – но разширяването на това намаление до 5% би изглеждало трудно. Освен това газът е най-гъвкавият източник на доставки в Европа, като помага за балансиране на търсенето и предлагането в периоди с големи разлики в слънчевата и вятърната енергия, например. Би било предизвикателство тази гъвкавост да се получи от други източници като ядрена енергия или въглища.

източник >>>