Остра реакция срещу план, целящ съкращаването на 12 000 работници от „Марица изток“ до 2026 г.

Един умопомрачителен кабинетен труд, наречен Териториален план за справедлив преход на област Стара Загора, буквално изправи „на нокти“ хилядите миньори и енергетици от комплекс „Марица изток“. Той беше публикуван за обществено обсъждане в сайта на Министерски съвет на 2 август – деня, в който правителството на Кирил Петков официално сдаде властта. Тоест отново постфактум, както се случи и с последната преработена версия на Плана за възстановяване и устойчивост. По неофициална информация въпросният Териториален план е писан не от местната общност, както повелява афиширан регламент на европейската Зелена сделка, а от представител на екологична организация, финансирана от европроекти, който до 2 август е бил висш държавен служител в МОСВ. Според официалната информация в обемното обтегливо, но без алтернативи творение на стр.13 е посочено, че за да получи Старозагорска област пари от Фонда за справедлив преход на ЕС, „до 2026 г. най-малко 12 000 работни места ще трябва да бъдат прехвърлени към други икономически сектори поради намаляването на търсенето на въглища от ТЕЦ-овете“ и още 15 000 до 2038 г.“ В прав текст това означава, че до 2026 г. трябва да бъдат съкратени всички работещи в комплекс „Марица изток“ (чиято сумарна бройка е около 11 000 души) и прехвърлени на друга работа… неясно каква.

Тъй като крайният срок за общественото обсъждане на скандалния Териториален план за справедлив преход на Старозагорска област бе 23 август, срещу него становища са изпратили от Български минен и енергиен форум, от КТ „Подкрепа“ и Научно-техническия съюз по минно дело и геология. Подобни позиции бяха обещани от работодателски организации, политически партии и НПО-та, на които вярваме, че са спазили обещанието си.

В редакцията на „Старозагорски новини“ се получи становището на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, написано от неговия зам.-председател инж. Щерьо Щерев, адресирано до президента на Република България Румен Радев, служебния премиер Гълъб Донев и служебния министър на енергетиката Росен Христов, което публикуваме без редакторска намеса:

СТАНОВИЩЕ
на Научно-технически съюз
по минно дело, геология и металургия

Относно: Предложения за обществено обсъждане на Териториален план за справедлив преход на област Стара Загора

Недопустимо е Министерството на eнергетиката да публикува за обществено обсъждане един толкова непрофесионално изготвен документ като „Териториалните планове за справедлив преход“. В него липсват технически анализи за потребностите от електрическа енергия през следващите 10 – 20 години, как те ще се задоволяват балансирано от гледна точка на електро-производствените мощности и на електропреносната мрежа. Няма техническо решение за поддържане на технологичните параметри на тази мрежа (като напрежение, честота, сигурност на доставките до всички електропотребители) и не на последно място – прогнозна цена на ел. енергията, както за битовите, така и за индустриалните потребители.

Липсват анализи и конкретна обосновка, кои чуждестранни фирми са готови да инвестират в изграждането на средни и големи производствени предприятия в засегнатите региони от този така наречен „справедлив преход“ при условие, че цената на ел. енергия ще се изравни с европейската и заплатите на пренасочваните работещи миньори и енергетици трябва не само да се запазят, но и да се увеличат и изравнят с тези на европейските им колеги.

Тези планове за „справедлив преход“ не решават националния демографски проблем на сраната. Напротив – ускореното спиране на въгледобива и електропроизводството в минно-енергийния комплекс „Марица изток“ ще доведе до рязък скок на безработицата в Старозагорска и другите й съседни области. Ще бъдат засегнати стотици, хиляди малки и средни предприятия в региона, осигуряващ понастоящем работната ръка. Безработните, лишени от сравнително доброто си заплащане понастоящем, губят покупателната си способност. Това ще се отрази негативно върху местната търговия. Хиляди малки фирми, предоставящи услуги и ежедневно употребяващи се стоки ще фалират. Младите хора от региона масово ще емигрират към Западна Европа. Регионът ще загуби перспективите си за подмладяване на населението. Цели семейства масово ще емигрират.

Приходите в държавния бюджет ще намалеят, а компенсациите за безработните, които ще останат в страната, ще бъдат допълнително, непосилно бреме за НОИ.

Небалансираното нарастване на производството на ел. енергия от ВЕИ (слънчева и ветрова) изисква компенсиращи електропроизводствени мощности, които не могат да се осигурят от скъпоструващите батерии, нито от наличните ВЕЦ, защото и те са зависими от капризите на природата. Още по-малко може да се разчита на газови ТЕЦ, като се има предвид непрекъснато растящата цена на природния газ. Потребностите от него в световен мащаб ще растат непрекъснато с растящия брой на населението на планетата (докато у нас българите ще бъдат на изчезване) и от желанието всички хора да живеят по-добре.

Страните, добиващи и търгуващи с природен газ няма да допуснат цената му да падне до тази от преди 2019 година. Прогнозите за поевтиняване му са абсолютно илюзорни.

Изграждането на ВЕИ-паркове върху земеделски земи е престъпление спрямо не само за българските граждани, но и спрямо човечеството, което изпитва и сега глад по много краища на света. Храната е стратегическа стока. България е благословена с плодородна земя, която трябва да се пази и обработва грамотно. Продукцията на нашата страна е хранила деветмилионното й население в предишните десетилетия, а излишъците са изнасяни в цяла Европа. Плодовете на нашата земя са несравними по своите вкусови качества и са търсени и приемани навсякъде.

България е благословена и с лигнитното находище „Марица изток“. То е източник на местна, евтина енергийна суровина за следващите 50 години. Българските политици трябва по примера на полските и чешките си колеги да бранят това национално богатство от безумните идеи на „зелените“ политици от Брюксел и платените им клакьори у нас. Как може съседна Сърбия да има изгода да купува лигнитните ни въглища на добра за нас цена, да ги транспортира на стотици километри за своя сметка и да произвежда от тях електрическа енергия на приемлива за сръбските потребители цена? Възможно е, защото те не търгуват с квоти за въглероден диоксид (CO2). Тази търговия е въведена отв ЕС тенденциозно с цел да ликвидира конвенционалните ТЕЦ, изгарящи местните енергийни ресурси от лигнитни въглища и произвеждащи евтина електрическа енергия. CO2 не е вреден за природата. Напротив, той е жизнено необходим за всички зелени растения, ускорява растежа и плодородието им, укрепва устойчивостта им спрямо болестите и екстремните, климатични промени.

Вредни са прашните улици в градовете, старите автомобили, изгарянето на всякакви боклуци за отопление през зимата.

Спирането на минно-енергийния комплекс „Марица изток“ ще увеличи употребата не само на електрически ток, но и на твърди горива за битовото отопление. Ще се увеличи неконтролираната сеч на горите – основният източник на кислород, чист въздух и вода – питейна вода, която също е стратегически продукт. Ще се увеличат пушещите комини на битови и обществени сгради, които за разлика от тези на ТЕЦ нямат електрофилтри и сяроочистни инсталации. Градовете и селата с мръсен въздух ще са повсеместни.

Това ще бъде траен резултат от така наречения „справедлив преход“. Реализацията му ще допринесе за липса на топлина и светлина за 90 % от българското население, съответно до мизерно, бедно съществуване и до обезлюдяване на България.

Професионално разработена, икономически и социално обоснована Национална енергийна стратегия за период от 30 – 50 години може да бъде база, върху която да се разработи преход към нови по-чисти технологии за изграждането на нови, базови, електропроизводствени мощности, гарантиращи сигурността, независимостта на страната ни при задоволяване на бита и индустрията с евтина и качествена електрическа енергия. Ще се запази надеждата за по-добро бъдеще на населението от региона, ще бъде съществена предпоставка за решаване на демографския проблем на страната.

Инж. Щерьо ЩЕРЕВ, заместник-председател на Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия