Глобалното търсене на въглища се очаква да достигне отново рекордни нива през 2022 г

Световното потребление на въглища се очаква леко да нарасне през 2022 г., връщайки го обратно до рекордното ниво, достигнато преди почти десетилетие. Това е записано в доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ), публикуван преди ден. В него се отбелязва, че значителна несигурност надвисва над перспективите за въглищата в резултат на забавящия се икономически растеж и сътресенията на енергийния пазар.

Въз основа на настоящите икономически и пазарни тенденции се прогнозира глобалното потребление на въглища да нарасне с 0,7% през 2022 г. до 8 милиарда тона, ако приемем, че китайската икономика се възстанови, както се очаква през втората половина на годината, е записано в юлската актуализацията секторния анализ на МАЕ. Това глобално количество ще съвпадне с годишния рекорд, поставен през 2013 г., а търсенето на въглища вероятно ще нарасне още през следващата година до нов рекорд за всички времена.

Новият доклад подчертава значителните сътресения на пазарите на въглища през последните месеци, което има важни последици за много страни, където въглищата остават ключово гориво за производството на електроенергия и редица индустриални процеси. В същото време продължаващото изгаряне на големи количества въглища в света засилва опасенията за климата, тъй като въглищата са най-големият единичен източник на електроенергия и свързаните с нея емисии на CO2.

Световното потребление на въглища се възстанови с около 6% през 2021 г., тъй като световната икономика се възстанови бързо от първоначалния шок от пандемията на Covid. Това рязко покачване допринесе значително за най-голямото годишно увеличение на свързаните с енергията глобални емисии на CO2 в абсолютно изражение, поставяйки ги на най-високото им ниво познато на историята.

Глобалното търсене на въглища се подкрепя тази година от нарастващите цени на природния газ, които засилиха преминаването от газ към твърдо гориво в много страни, както и от икономическия растеж в Индия. Тези фактори се компенсират отчасти от забавянето на икономическия растеж в Китай и от неспособността на някои големи производители на въглища да увеличат производството.

Търсенето на въглища в Индия е силно от началото на 2022 г. и се очаква да нарасне със 7% за цялата година, тъй като икономиката на страната расте и използването на електроенергия се увеличава.

В Китай се очаква търсенето на въглища да е намаляло с 3% през първата половина на 2022 г., тъй като подновените ограничения заради Covid в някои градове забавиха икономическия растеж. Но очакваното увеличение през втората половина на годината вероятно ще доведе до потребление на въглища обратно до същите нива като миналата година. Китай и Индия заедно консумират двойно повече количество въглища, отколкото останалата част от света взети заедно, като само Китай отговаря за повече от половината от световното търсене, припомня МАЕ.

При нас: очаква се потреблението на въглища в Европейския съюз да нарасне със 7% през 2022 г. в допълнение към миналогодишния скок от 14%. Това се дължи на търсенето от електроенергийния сектор, където въглищата все повече се използват за заместване на газ, който е в недостиг и претърпя огромни скокове на цените след нахлуването на Русия в Украйна.

Няколко страни от ЕС удължиха живота на въглищните централи, планирани за затваряне, отварят отново затворени мощности или се повишават горните граници на работното им време, за да намалят потреблението на газ. Но на Европа се падат само около 5% от световното потребление на въглища.

Тъй като растящите цени на природния газ направиха въглищата по-конкурентоспособни на много пазари, международните цени на въглищата на свой ред се покачиха, достигайки три пъти пикови за всички времена стойности между октомври 2021 г. и май 2022 г. Санкциите и забраните за руски въглища след инвазията на Русия в Украйна разстроиха пазарите, а проблемите в други големи износители допринесоха и за недостига на доставки.

Тъй като други производители на въглища са изправени пред ограничения при заместването на руското производство, цените на фючърсните пазари на въглища показват, че се очакват напрегнатите пазарни условия да продължат и през следващата година, дори и след това.

източник >>>