„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД НЯМА ОТНОШЕНИЕ КЪМ МЕМОРАНДУМА С GЕMCORP И IP3 CORPORATION

Във връзка с изказване на народния представител от ПГ на „Демократична България“ Ивайло Мирчев, ръководството на „Мини Марица – Изток“ ЕАД прави следното уточнение:

„Мини Марица-Изток“ ЕАД няма никакво отношение към подписания меморандум между Република България с Gеmcorp и  IP3 corporation. 

В дружеството  не са изпълнявани никакви дейности, включително подготвителни във връзка с подписания меморандум. Ръководството на “Мини Марица-Изток” ЕАД не е влизало в никаква комуникация с Gеmcorp и  IP3 corporation, нито са провеждани официални, оперативни или работни срещи с представители на тези компании.

В своето изказване г-н Мирчев казва: „Има информация, че в рамките на „Мини Марица – Изток“ са работели по този меморандум, но те не са проверени все още“.

В тази връзка, настоящето ръководство на ММИ категорично заявява, че дружеството работи само и единствено по пряката си дейност, свързана с добив на лигнитни въглища. Преговорите, обсъжданията и подписването на меморандуми на държавно ниво не е сред дейностите, извършвани от „Мини Марица-Изток“ ЕАД.

източник >>>