Ще има ли достъпна светлина и топлина за всички и до кога?

Европейската солидарност понастоящем е сведена до ситуацията: бедните да помагат на богатите, твърди минният експерт Щерьо Щерев

Неадекватната енергийна и икономическа политика на „зелените“ лидери в Брюксел води Европа към невиждана по своите размери и последствия катастрофална криза. За пореден път цените на електрическата енергия на европейските електроенергийни борси достигна рекордни стойности въпреки бодряшките прогнози на идеолозите от „зелените“ НПО-та, които се позовават на очакванията за слънчево и горещо лято, което ще допринесе за рекордни производства „евтина“ ел. енергия от фотоволтаичните полета и другите ВЕИ-паркове. Статистическите данни би трябвало да действат отрезвяващо:

„Средната годишна цена към 17 юли на БНЕБ е 213.06 евро за MWh и остава по-ниска както от тази в Румъния (220.16 евро за MWh), Унгария (228.67 евро за MWh), така и от тази в Гърция (244.97 евро за MWh).

На останалите европейски електроенергийни борси средногодишните цени към посочената дата варират от 263.19 евро за MWh в Италия и 200.19 евро за MWh в Испания и Португалия (200.52 евро за MWh) до 208.86 евро за MWh в Нидерландия и 194.19 евро за MWh в Германия, както и 240.51 евро за MWh във Франция и 148.14 евро за MWh в Полша…“ (3Е-нюз). Себестойността на микса българска ел. енергия е много по-ниска от борсовата й цена, която се влияе от цените на европейските борси, особено от тези в съседните ни страни. Не са показателни борсовите цени на Испания и Португалия, които са известни с огромните си фотоволтаични и ветрови паркове, където със закон се определят цените на електроенергията. Показателна е цената на ел. енергията в Полша, която разчита преди всичко на въглищните си ресурси и на ТЕЦ. Вместо да се поощряват страните от ЕС да използват максимално собствените си енергийни ресурси за преодоляване на енергийната криза, както и икономическите, и социалните последствия от нея, „зелените“ датски политици, които се ползват със силно влияние върху политиките на Брюксел, предлагат проблемите да се прехвърлят от „болната на здравата глава“. Предложението с едно изречение е: да се създаде европейски фонд, в който да се внасят сумите от продаваните квоти за СО2. От този фонд да се закупува скъпият природен газ, за да се заредят европейските газови хранилища. До сега тези суми влизаха в националните бюджети на страните-членки. В същото време „зелените“ екстремисти пледират за съкращаване количествата на търгуваните въглеродни квоти и увеличаване на цената им. Въпросът е: кой печели и кой губи? Отговорът не е труден. Печелят страните, които използват огромни количества природен газ, а губещи са страните, които използват наличните си изкопаеми ресурси от въглища и са принудени да купуват въглеродни квоти, каквато е България. Европейска солидарност в действие – бедните да помагат на богатите…

От своя страна Deutsche Bank съветва немските домакинства да преминат на дърва, за да се отопляват през тази зима. Като цяло германската банка очаква 10% по-малко потребление на газ от домакинствата в резултат на икономии. Като се имат предвид големите горски пожари в Европа и масовата контрабандна сеч, по-разумно е от гледна точка на екологията да се препоръчат инвестиции за възстановяване на опожарените горски площи, вместо да се секат дърва за огрев. Така ще се подобри потенциалът на европейските гори да абсорбират по-големи количества въглероден диоксид.

Пренебрегвайки практическите резултати от „зелените“ си политики, брюкселските лидери предлагат да се увеличат банковите кредити за ускорено изграждане на нови ВЕИ-паркове. Липсва им въображение да си представят, че те ще бъдат замръзнали паметници на глупостта, допринесла за недостатъчна по количество и с недостижимо скъпа цена електрическа енергия. Не е ясно до кога стотиците милиони европейски граждани ще бъдат търпеливи и толерантни към лишените от здрав разум политики и техните идеолози. Нима всички те разчитат на мека и топла зима? Но ако тя се окаже сурова, снеговита, с огромен брой безработни и отнесе в небъдното повече гладуващи, мръзнещи деца и възрастни, отколкото пандемията от Ковид-19?

Време е да се поиска оставката на цялото политическо ръководство в Брюксел и да се изберат прагматици, с опит и знания, които да избавят Европа от надвисналата енергийна, икономическа и социална катастрофа.

Инж. Щерьо ЩЕРЕВ