„КонтурГлобал“ отбеляза 11 години работа на българския пазар

Инвестициите на компанията в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ и в местните общности в региона на Стара Загoра са над 1.4 милиарда лева

Единадесет години присъствие на българския пазар отбеляза международната енергийна компания „КонтурГлобал“, която е мажоритарен собственик на една от ключовите мощности в източномаришкия басейн – ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“. В централата край Гълъбово са инвестирани почти 1.46 млрд. лева в екологични подобрения, модернизация, безопасна експлоатация и здравословни условия на труд, а над 10 милиона лева са вложени в различни проекти в полза на местната общност, съобщиха от пресцентъра на енергийната компания.

Благодарение на мащабна рехабилитация ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е първата електроцентрала в региона на Югоизточна Европа, която отговаря на най-строгите европейски норми за екология и безопасност. След последната модернизация, завършена през август 2021 г. високотехнологичните електрофилтри и специализираните сероочистващи инсталации изцяло задоволяват и най-новите изисквания на европейското законодателство. От 12 години централата защитава успешно сертификациите си по международните стандарти за управление на околната среда и на здравословните и безопасни условия на труд, ISO 14000:2015 и ISO 45001:2018 (преди – OHSAS 18001:2007).

„Този месец отбелязахме 16 милиона човекочаса работа без инциденти – отличен показател за индустриално предприятие. Постигаме го благодарение на страхотния екип от професионалисти и на реализираните технологични подобрения. Прилагаме най-високите стандарти за безопасност и екологично съответствие и се стремим да поддържаме нашите съоръжения в отлично състояние, за да можем да произвеждаме необходимата електроенергия за българските потребители и бизнес“, заяви Александър Желев, главен инженер на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

С инсталирана мощност от 908 MW, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е втората по големина топлоелектрическа централа в България, която работи изцяло с местни суровини – 25% от лигнитните въглища, добивани в източномаришкия басейн се използват от централата. Компанията осигурява близо 500 директни висококвалифицирани работни места и повече от 4 000 допълнителни непреки позиции.