Ново лятно повишение на цените по европейските електроенергийни борси. Токът в Германия е по-скъп от българския

Румънската OPCOM затвори при цена от 273,49 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 312,67 евро/мвтч за базова енергия

Ново лятно повишение на цените по европейските електроенергийни борси ще има сряда, 22 юни. Това сочат данните на енергийните пазари. Конкретно за сряда електроенергията дори в Германия ще бъде по-скъпа от тази в България. Страната ни е една от малкото, в които ценовите нива се задържат под 260 евро/мвтч.

Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 273,49 евро/мвтч за базова енергия. Това сочат данните на борсата за 22 юни 2022 г. Цената за пиковата енергия е 251,47 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 295,52 евро/мвтч. Най-високата цена от 451,18 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска ще бъде цената в 12 ч, 13 ч, 15 ч и 16 ч и тя ще бъде 161,79 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 79 832,2 мвтч.

На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 22 юни ще бъде 312,67 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем електроенергия е за 162,77 гвтч. Максималната цена ще бъде 433,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч. Минималната цена ще бъде в 16 ч и тя ще бъде 248,48 евро/мвтч.

При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 22 юни е 329,84 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се търгува за 342,68 евро/мвтч. Най-високата цена от 451,54 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 222,41 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 64 028,6 мвтч.

Базовата цена на електроенергията за 22 юни на Словашката енергийна борса е 327,63 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и  тя ще е 460,91 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 237,65 евро/мвтч.

Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 324,19 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и  тя ще е 484,28 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 244,26 евро/мвтч.

На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 22 юни е 343,94 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 357,89 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 47 998,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще достигне 530,79 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч тя ще бъде 250,04 евро/мвтч.

На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 323,34 евро/мвтч на 22 юни. Пиковата цена ще бъде 320,65 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 679 907,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще достигне 491,04 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена от 244,46 евро/мвтч.