ЗА ПРЪВ ПЪТ В 70-ГОДИШНАТА ИСТОРИЯ НА „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД Е ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ИЗНОС НА ВЪГЛИЩА

За пръв път в 70-годишната си история „Мини Марица Изток“ ЕАД ще изнася въглища за централи извън територията на комплекса „Марица-изток“. Това стана възможно след подписването на 17 юни 2022 г. на договор със сръбска компания, която ще доставя българските въглища до електроцентрали в близост до гр. Белград, Сърбия. 

Договорът ще бъде с действие до 30.04.2023 г., като е предвидена клауза за удължаване. За срока на договора се предвижда да бъдат продадени 1 750 000 тона лигнитни въглища на цена по-висока от цената, на mmi_ead.jpg2022.jpgкоято купуват централите в комплекса „Марица – изток“. Въглищата ще се предават на площадката на „Мини Марица-изток“ и дружеството няма ангажимент за транспортирането им до сръбските централи. Гарантирането на плащанията е осигурено, чрез неотменяем акредитив.
„Реализацията на български лигнитни въглища извън територията на комплекса „Марица-изток“ досега беше немислима и едва ли някога се е допускало, че е възможен техния износ, особено при създадените през последните години мрачни прогнози за скорошно затваряне на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Сключването на договора за износ на български лигнитни въглища няма да се отрази на гарантираните доставки за централите от комплекса Марица-изток. Този износ е сериозно постижение и добра перспектива“, обясни инж. Илза Чинкова, изпълнителен директор на дружеството.