Нямало изрично предвидено затваряне на въглищните централи

В Плана за възстановяване и устойчивост няма изрично предвидено затваряне на въглищните централи. Има записана референтна година за приключване на въглищната енергетика – 2038 г. Това заяви вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов по време на изслушването си в ресорната парламентарна комисия.

Според Сандов чисто на пазарни условия затварянето на въглищните централи ще се случи по-рано. Има заложени 40% намаляване на въглеродните емисии, като може да стане и без закриването на въглищните централи. Предвижда се изграждането на голям завод за батерии и тяхното рециклиране.

Намаляването на емисиите на 40% трябва да се постигне до 2026 г. до края на Плана така, както е предвиден. Предстои да бъде съставен план по години за намаляване, за да се достигне до тези 40%. Ако се постигнат процентите намаляване, ние ще имаме възможността да покажем добър пример в рамките на Европа, без това да носи щета на работни места, отбеляза Сандов.

За да можем да получаваме средства по Плана за справедлив преход, ще трябва да се стигне до някакво изключване на въглищни мощности. Няма да има намаляване на работните места в следващите години, увери Сандов, като добави, че ще се изпълнят климатичните цели за намаляване на емисиите в региона на Маришкия басейн.

източник >>>