От „Брикел“ ЕАД настояват за среща с правителството и президента, за да запазят работните места и централата

Целта е те да бъдат запознати с проектите за модернизация на дружеството и постигането на зелено производство на ел. енергия

Ръководството на „Брикел“ ЕАД и синдикалните структури на КТ „Подкрепа“ и КНСБ в дружеството изпратиха отворено писмо до президента на Република България Румен Радев, министъра на енергетиката Александър Николов, министър-председателя Кирил Петков, председателя на НС Никола Минчев и вицепремиера по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев, в което изразяват силно безпокойство от информацията за затварянето на дружеството. Писмото е подкрепено и подписано и от кмета на община Гълъбово Николай Тонев.

В него се споделят плановете на дружеството за енергийна трансформация и се подчертава стратегическата му важност за региона и за голяма част от страната, тъй като именно то доставя обогатено енергийно гориво за топлоцентралите в Сливен, Русе, Перник и ТЕЦ „Бобов дол“.

„Преди дни ЕК заяви, че ще гарантира подкрепа за държавите, които решат да удължат използването на въглища. Страни като Германия и Румъния вече обявиха, че ще подновят работата на вече затворени въглищни централи. В тази връзка считаме, че предвид несигурността на доставките на природен газ би било пагубно в момент на криза да се затварят мощности на въглища“, обясняват в писмото си от „Брикел“ ЕАД. В него се припомня, че рекордните цени на електрическата енергия са доказали, че страните от ЕС не са готови да се разделят с въглищата. „Колкото и да ни се иска да разчитаме на 100% възобновяеми източници на енергия, не сме готови технологично. През зимата, при комбинация от силно застудяване, липса на вятър и слънце и замръзване на водните източници, се стигна до изключителен недостиг на електричество, което предизвика шоково поскъпване. Тази зима „лошите“ въглищни топлофикации спасиха Европа от режим на тока!“, категорични са от „Брикел“ ЕАД.

Факсимиле от писмото, подписано от изп. директор на „Брикел“ ЕАД Янилин Павлов, кмета на община Гълъбово Николай Тонев и председателите на КНСБ и КТ „Подкрепа“ при дружеството Диана Тунева и Иван Иванов

Самата централа осигурява евтина топлинна енергия за 2000 домакинства в Гълъбово и безплатна топлоенергия за всички детски градини, училища, болници и сгради на общинската администрация. Дружеството е и сред големите консуматори на въглища от „Мини Марица-изток“ и при евентуалното му затваряне държавата ще търпи допълнителни загуби.

„Не бива да пренебрегваме и социалния аспект. „Брикел“ ЕАД осигурява прехраната на 1300 специализирани служители. Пряко ще бъдат засегнати и доставчиците, за които дружеството е стратегически търговски партньор. Съкращенията и намаляването на работата на контрагентите ще доведе до сътресения в икономиката на цялата област и до натоварване на националната социално-осигурителна система“, допълват от „Брикел“ ЕАД.

В писмото се съобщават плановете на дружеството за енергийната трансформация съобразно изискванията на ЕС.

„Сред успешните нови проекти на „Брикел“ ЕАД е внедряването на биомаса, която е доказан 100% екологичен източник на енергия. Ще инвестираме в нови топлоколектори, изграждане на предкамерна пещ и рехабилитация на обогатителната инсталация, което ще позволи увеличаване на дела на произведената безвъглеродна енергия.

Дружеството работи за изграждане на газопровод с цел използване на природен газ с оглед близостта до газовия колектор на „Булгартрансгаз“ и интерконектора „Александруполис – Стара Загора“.

Водим преговори с американска компания за закупуване на 2 газови турбини с обща мощност от 120 мв и една парна турбина от 60 мв.

Реализацията на гореизброените проекти ще подсигури устойчивото енергийно и икономическо бъдеще на Южна България!“, обявяват от „Брикел“ ЕАД.

Целта на срещата с президента и представителите на висшите държавни институции е именно те да бъдат запознати с проектите за модернизация на дружеството и постигане на зелено производство на енергия съобразно изискванията на ЕС… Преди да бъдат предприети каквито и да е стъпки към неговото ликвидиране, защото някой е решил по време на криза с цената на тока и война в България да бъдат затворени енергийни мощности.

източник >>>