РЕКОРДЕН МЕСЕЧЕН ДОБИВ ОТ 1 622 556 ТОНА ВЪГЛИЩА В ИСТОРИЯТА НА РУДНИК „ТРОЯНОВО-1“

Миньорите от първия източномаришки Рудник „Трояново-1“ реализираха месечен рекорд като добиха 1 622 556 тона въглища през месец октомври. Този добиве 254% спрямо планираното за месеца. Постижението е резултат от добрите практики на управление в „Мини Марица-изток” ЕАД и от екипната работа в Рудник „Трояново-1“.

Октомврийският рекорд е върхов за 69 годишната история на рудника. Досега най-голям месечен добив на въглища е реализиран през февруари 2017-тагодина, когато са добити 1 531 087 т въглища.
За 2021 година  в бизнес програмата на „Мини Марица-изток” ЕАД е заложен добив на 8 000 000 тона въглища за рудника. С рекордния добив в навечерието на седемдесетгодишнината си, Рудник „Трояново-1” осигури необходимите 1 529 297 тона въглища за производството на електроенергия в най-голямата топлоелектрическа централа на Балканския полуостров „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД и 93 259 тона за заявките на „Брикел“ ЕАД.

„Мини Марица-изток” ЕАД реализира  по-висок добив на въглища в отговор на заявките на топлоелектрическите централи в Марица-изток за осигуряване на  енергийния баланс на страната. Към 7 ноември годишният план за добив на лигнитни въглища е изпълнен 110%  – добити са общо 21 537 910  тона въглища.

източник >>>