Депутатите ще изслушат министър Живков за ситуацията около изграждането на нова ядрена мощност

Комисията по енергетика и климат ще изслуша Александър Александров – изпълнителен директор на „Топлофикация София“ ЕАД, Асен Личев – служебен министър на околната среда и водите, Андрей Живков – служебен министър на енергетиката, Иван Иванов-председател на КЕВР и Виктор Станчев-изпълнителен директор на „ЧЕЗ-Електроразпределение България“ АД.

Изслушването ще бъде във връзка с последствията от отнетото комплексно разрешително на „Топлофикация София“ ЕАД и плана за действия за предотвратяване на потенциална енергийна криза в столицата през предстоящия отоплителен сезон, припомня БНР.

Като точка 2 на комисията е записано обсъждане на Проект за решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и член на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по енергетика и климат, както и процедурата за избор от Народното събрание.

В трета точка от комисията ще бъде изслушан Андрей Живков – служебен министър на енергетиката, на тема подход за изясняване статуса на търга за нова ядрена мощност и други варианти за изграждане на нови ядрени мощности.

източник >>>