Ще работя AES България да продължи да е гарант за енергийната сигурност


Считано от 1 август 2021 Мариана Геренова, мениджър „Оптимизация и управление на активи“ за Евразия, пое поста на Комплексен ръководител за всички производствени активи на AES в България – ТЕЦ AES Гълъбово, Съоръжението за депониране на отпадъци и вятърния парк „Свети Никола“ край Каварна. В първото си интервю тя говори за отговорността на този пост, за бъдещите си цели и за бъдещето на комплекса „Марица Изток“.

– Госпожо Геренова, поздравления за новия Ви пост. С каква нагласа заставате на него и какви ще са Вашите цели като Комплексен ръководител за всички производствени активи на AES в България?

– Благодаря Ви за поздравленията. Да поема този пост за мен е голяма чест, но и голяма отговорност. Моята кариера е дълбоко свързана с AES България, където е преминал половината ми професионален път до тук. Бях една от първите, включили се в проекта AES Гълъбово през 2007 и съм горда, че тя продължава да е най-модерната въглищна централа в Югоизточна Европа. Поддържаме най-високите производствени стандарти и осигуряваме енергийни решения, отговарящи не само на нуждите на днешния, но и на утрешния ден.

Както и досега, ще продължа да работя за това, нашата централа да остане един от гарантите на енергийната сигурност на България. В същото време ще се стремя тя да отговаря на нуждата от иновативни енергийни решения, тъй като AES на глобално ниво работи за ускоряване на бъдещето на енергията.

Вярвам дълбоко в една от основните ценности, на която AES залага, а именно – безопасността на първо място. За нас е много важно да гарантираме безопасността на нашите служители и един от многобройните примери за това са мерките, които взехме, за да опазим живота и здравето на нашите служители в условията на пандемията от COVID-19.

Разбира се, във фокуса на моята работа ще бъде спазването на най-високи стандарти и запазването на приобщаващата работна среда, в която всички заедно работим като екип. Не на последно място, в координация с президента на AES България Оливие Маркет и с изпълнителния директор Иван Цанков ще работя за това нашата компания да бъде конструктивен участник в намирането на решения на предизвикателствата, които стоят пред енергийния сектор на България като част от Европейския съюз.

– Казахте, че кариерата Ви е свързана тясно с AES България, разкажете ни повече за Вашия път в компанията?

– Както вече споменах, бях една от първите, които се присъединиха към проекта за изграждане на ТЕЦ AES Гълъбово и през годините преминавах през различни нива и позиции в компанията. През 2008 г. оглавих отдела „Въглищно и варовиково стопанство“. От февруари 2012 г. до януари 2020 г. отговарях за отдел „Инженеринг“, а от миналата година ми бе поверена ръководната позиция на мениджър „Оптимизация и управление на активи“ за Евразия. Всяка една от тези позиции има своите специфики, които ми дадоха възможността да се развивам професионално. Всъщност, бих могла да кажа, че в нашата компания отдавна прилагаме принципа за „учене през целия живот“, като даваме възможност на всеки служител да развива своите умения и способности.

Моят път в тази индустрия започна още в много ранна възраст, когато на 18 години започнах работа в ТЕЦ „Марица Изток“ 2, където в продължение на 17 години също минах през различни позиции. Престоят ми в „Марица 2“ беше прекъснат за времето, когато учех в Техническия университет в София. Дипломирах се там като магистър „Топлоенергетика и ядрена енергетика“, а след това имам и допълнителни квалификации в Бранденбургския технологичен университет, Корейската електроенергийна корпорация и Корейската агенция за международно сътрудничество, и Darden School of Business, Университет на Вирджиния.

– Поемате поста в един важен момент за цялата въглищна индустрия в Европа, а именно – преходът към декарбонизация. Според Вас как трябва да бъде извършен той в България и какво е бъдещето на комплекса „Марица Изток“?

– Ние в AЕS България осъзнаваме важността на прехода към зелена икономика, но смятаме, че Зелената сделка на ЕС трябва да бъде реализирана, като се вземат предвид спецификите на всяка една отделна страна-членка. За България въглищната енергетика има важно значение, тъй като производството на електроенергия от въглища представлява над 40% от общия микс. Комплексът „Марица Изток“ е важен по няколко причини – той гарантира сигурността на енергийните доставки и има съществена роля за гарантиране на стабилността и  енергийната независимост на страната. Важен е и заради системните услуги, които гарантират стабилността на енергийната система и защото осигурява работа на десетки хиляди служители и техните семейства. Всичко това трябва да бъде взето под внимание, когато говорим за прехода към нисковъглеродна икономика.

Бих искала да подчертая, че AES e компания, която се стреми да е лидер в предоставянето на иновативни енергийни технологии. Например, тя е глобален лидер в съхранението на енергия чрез батерии. В този смисъл, ние сме щастливи, че заедно с колегите ни от другите компании в комплекса „Марица Изток“, лансирахме проект с Минно-Геоложкия Университет, който има за цел да изследва геоложките възможности в региона на Марица Изток за съхранение на СО2. Системите за улавяне и съхранение на въглероден двуокис (CCS) са възможно технологично решение да направим енергетиката ни по—зелена.

Разбира се, има дискусии и по въпроса за преминаването на въглищните централи на природен газ, но смятам, че е нужна допълнителни оценка как ще бъде извършен този преход и дали си заслужава да бъде направен. Друга опция е преминаването към водород, но това също е въпрос, който ще бъде предмет на обсъждания и оценки в бъдеще.

– Според Вас какво послание се изпраща с факта, че жена застава на толкова висока позиция в компания, която е част от една толкова „мъжка“ индустрия?

– Ние в AES ускоряваме бъдещето на енергията, което е не само по-интелигентно и чисто, но и по-устойчиво и приобщаващо. Създаването на приобщаваща среда е изключително важно за нас като компания. Вярваме, че силата на една организация и нейната устойчивост идват чрез разнообразието, приобщаването и принадлежността. В този смисъл, мъжете и жените в AES имат равни шансове за кариерно израстване. Нашият фокус е върху развитието на пълния потенциал на всеки служител, за да може чрез личното си и професионално израстване на гради една глобална кариера, която да тласка енергийната индустрия напред.

източник >>>