С 2,6% поскъпва природният газ за второто тримесечие на 2018 г.

Природният газ поскъпва за второто тримесечие на 2018 г. с 2,6% в сравнение с първото тримесечие, съобщиха от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Регулаторът одобри цената, на която „Булгаргаз“ ЕАД продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа в размер на 361,82 лв. на 1000 куб. м. или 34,04 лв./MWh (без акциз и ДДС).

В утвърдената от КЕВР цена на природния газ от 361,82 лв. на 1000 куб. м. са включени компонента за услугата „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ в размер на 5,42 лв./1000 nm3, както и компонента „задължение към обществото“ по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ от 1,37 лв./1000 nm3.

Такса „задължение към обществото“ покрива разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества природен газ в газохранилището в Чирен, съгласно Плана за действие при извънредни ситуации.

В тази цена не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа и клиентите следва да ги заплащат на крайните снабдители по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД. 

ЕВН иска по-скъп ток.Чакат КЕВР да одобри 6.9% увеличение за дневен ток.

Енергийният регулатор прие това решение след подадено от „Булгаргаз“ ЕАД заявление за утвърждаване на цени за IІ-то тримесечие на 2018 г. Комисията одобрява цените, защото към момента на пазара на природен газ няма конкурентна среда.

При утвърждаване на цената на природния газ КЕВР отчита условията по действащия договор между „Булгаргаз“ ЕАД и „Газпром Експорт“ и се прилага изцяло залегналата в него методика, обясняват от регулатора. В методиката се взема предвид движението на цената на петрола и на алтернативните на природния газ горива на световните пазари през последните 9 месеца, калоричността на природния газ, както и промените в курса на щатския долар спрямо лева.

Увеличението на цената на природния газ с 2,6 % няма да доведе до промяна на цената на топлинната енергия през ІІ-то тримесечие, уверяват от КЕВР. Няма да поскъпне и цената на тока за битовите потребители и небитовите потребители на регулирания пазар.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цената на природния газ за ІІ-то тримесечие на 2018 г. е публикувано на интернет страницата на регулатора.

източник>>>