Мини Марица изток дарява на Стара Загора редки дървесни видове

На 27 април 11.00 часа в парк Тракия кметът на община Стара Загора Живко Тодоров и изпълнителният директор на Мини Марица изток ЕАД инж. Евгени Стойков ще засадят два червенолистни явора (Аcer platanoidеs Crimson).
През изминалата седмица служители на звеното по озеленяване засадиха в парка три сребристи атласки кедъра, три сибирски ели, шест броя червенослистни явора и една магнолия от вида Nigra.
По централната алея са поставени 500 цветни и вечнозелени храсти, които образуват красив бордюр. Всички дървета, храсти и цветя са дарение за старозагорци от Мини Марица изток, които през тази година отбелязват 60-годишен юбилей и реализират дългосрочна програма за опазване на околната среда.