Мини Марица – изток стартира втория проект по фонд „Козлодуй”

„Мини Марица-изток” ЕАД стартира втория проект по фонд „Козлодуй” – „Проектиране, доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за он-лайн контрол на натоварването на лентовите транспортьори и багерите в „Мини Марица-изток” както и рехабилитация на системата за електрозахранване- дистанционно отчитане на показанията на електромерите и анализ на качеството на електроенергията в „Мини Марица-изток”. Бюджетът на проекта е 5,5 милиона евро, като съотношението на финансиране и съфинансиране е 70%-30%. Това е втория проект от Споразумението за безвъзмездна помощ, сключено на 25 юни 2009 г. с Международният фонд за подкрепа на извеждането от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй” (KIDSF), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

източник >>>