Стачката в мини Марица – изток и лошото време са поразили енергийния пазар

През януари 2012 спрямо декември 2011 г. намалява производството на твърди горива с 14.7% до 2 922 хил. тона, на пропан-бутан – с 10.0% до 9 хил. тона, на безоловен бензин – с 10.1% до 116 хил. тона, на дизелово гориво – с 12.3% до 135 хил. тона, и на електроенергия – с 3.0% до 4 643 гВтч, показват данните на НСИ.

За спадa на производството на твърди горива и електроенергия най-голямо влияниe е оказала стачката в мини „Марица – изток“, която принуди правителството да преустанови за кратко и износа на електроенергия от страната.

Производството на твърди горива през януари 2012 спрямо януари 2011 г. намалява с 4.4%, на пропан-бутан – с 10.0%, на безоловен бензин – с 14.1%, на дизелово гориво – с 9.4%, и на електроенергия – с 6.6%.

В същото време доставките на природен газ през януари 2012 спрямо декември 2011 г. нарастват с 13.4% до 407 млн. станд. куб. м и на електроенергия – с 8.8% до 3 725 гВтч, заради застудяването на времето.

Лошото време обаче е довело до спад спрямо декември на доставките на пропан-бутан – с 34.5% до 19 хил. тона, на безоловен бензин – с 21.7% до 36 хил. тона, и на дизелово гориво – с 13.9% до 143 хил. тона.

източник >>>