Ритъмът на работа в „Мини Марица-изток“ се възвръща

От началото на годината в „Мини Марица-изток” ЕАД са добити и реализирани над 3 200 000 тона въглища.
Поради настъпилата кризисна ситуация, повод за спиране на въгледобива до възстановяване на нормалния ритъм на производство, изпълнението на заявките към консуматорите в началото на седмицата беше намалено средно до около 30-40% за ден от заплануваните количества по Бизнес програмата.
Сериозни затруднения имаше за доставките към ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД, в следствие нанесените от природната стихия щети на производствената инфраструктура в добивното дружество – подкопаване на участъци от жп линиите, наводняване на ГТЛ-и и изключване на подстанции.
Продължаващото вече десети ден от началото на февруари падане на температурите, затруднява работата на въгледобивната компания, като това се отразява на възстановяването на нормалния ритъм на добив и доставка на лигнитни въглища. Ниските температури, достигащи през нощта до минус 21-23 градуса по Целзии, са причина за замръзване на въглищата и вагоните. Създадени са оперативни групи, които да почистват жп релсите и вагоните, за да не се прекъсва подаването на суровина към централите.
Въпреки тежката метеорологична обстановка, ръководството и персонала на дружеството правят всичко възможно за да бъде гарантирана енергийната стабилност на страната. През вчерашния ден (9.02.2012 г.) са подадени повече от 80 % от заплануваните количества по Бизнес плана въглища, към четирите топлоелектрически централи в региона.
Постепенно ритъмът на работа се възвръща, което за пореден път показва решаващия човешки фактор. Миньорите проявиха себераздаване и доказаха, че са висококвалифицирани и отговорни професионалисти в своята работа.

източник >>>