Мини Марица изток изпълнява заявките в срок

Мини Марица изток грантира сигурността на енергийната система на България и изпълнява заявките на консуматорите, независимо от тежките метеорологични условия през последните дни. Нощните температури падат значително и това създава затруднения в производствения процес, но персоналът и в трите рудника на въгледобивното дружество е подготвен да реагира незабавно на тежките условия за работа, съобщиха от пресцентъра.
Всички действия са съобразени с утвърдения авариен план на компанията, включващ ситуации на снегонавявания, обледенявания и ниски температури под -12 градуса по Целзий, с цел защита на живота и здравето на работещите и населението, както и опазването имуществото на дружеството и на околната среда.
На основание анализ и оценка на риска се предприемат следните мерки:
извършва се постоянно наблюдение на метеорологичната обстановка;
осъществяване на постоянно взаимодействие с общините и фирмите за поддържане на пътищата, по които се извозват работниците и служителите до територията на дружеството;
периодично почистване на коловозите, по които се подават въглища към консуматорите;
почистване и подгряване на ж.п. стрелките;
опясъчаване на вътрешно рудничните пътища с цел поддържане на нормалната им проходимост;
обезпечаване на нормалната работа на тежкото минно оборудване, автотранспорта и водоотливната система за тежки зимни условия.
От началото на годината до 30 януари са добити 2,526 млн. тона въглища.