Миньорската стачка блокира 20 вагона пернишки въглища за ТЕЦ Марица изток-2

Доставката на 20 вагона кафяви въглища, добивани в Пернишкия басейн, бе блокирана тази сутрин. Договорените количества са пристигнали на жп гарата в Раднево в 08.00 часа, но стачните действия на миньорите от „Мини Марица изток“ ЕАД направиха невъзможно преминаването на композицията по железопътната инфраструктура, съобщиха от дружеството.

„Създалата се ситуация поставя най-голямата иновирана топлоелектрическа централа в страната „ТЕЦ Марица изток 2″ ЕАД в невъзможност да работи ефективно и възстанови въглищния си резерв, както и се възпрепятства нормалната експлоатация на енергийните мощности. В резултат на това са поставени под въпрос възможностите за изпълняване на трудовите ангажименти на около 2400 души, които нямат общо със стачните действия.

Спиране доставката на въглища води и до принудително извеждане от експлоатация на всички мощности в „ТЕЦ Марица изток 2″ ЕАД за неопределено време, което ще застраши сигурността на цялата електроенергийна система; ще рефлектира пряко върху доставката на електроенергия за населението и индустрията“, предупреждават от централата.

При настоящите тежки зимни условия се очаква тя да претърпи огромни финансови загуби, изразяващи се в нереализирани приходи от продажба на електроенергия и разполагаема мощност, както и от увеличение на аварийността.

източник >>>