„Мини Марица-изток“ ще изплати допълнителни компенсации

Представителите на ръководството на „Мини Марица-изток“ и синдикалните структури на КНСБ и „Подкрепа“ постигнаха съгласие за изплащане на допълнително трудово възнаграждение, в размер на 10,35 на сто върху брутното трудово възнаграждение за IV-то тримесечие на 2011 г., което да бъде начислено към индивидуалните работни заплати на всички работници и служители в дружеството за декември 2011 г.

Оценявайки по достойнство положените усилия за изпълнение на производствената задача за миналата година и следвайки политиката на справедливо заплащане обвързано с резултатите от положения труд, 50 на сто от размера на това допълнително трудово възнаграждение ще бъде съобразено с индивидуалните оценки на всеки един работник и служител за съответния период.

Плащанията ще бъдат извършени в рамките на договорения по Колективен трудов договор срок до 25-то число на този месец.

Според данни на синдикатите от назначените 2920 работници и служители на дневна смяна в мините днес ефективно ще стачкуват 2270 души или 77 на сто от персонала. Финансовите загуби на фирмата заради нереализирана продукция от началото на ефективната стачка до днес възлизат на 5,6 млн. лева.

източник >>>