Колективният трудов договор в „Мини Марица-изток“ се изпълнява, заявява компанията

Колективният трудов договор и споразуменията между работодател и синдикати в „Мини Марица-изток“ се изпълняват. Ръководството на дружеството изразява категоричното си несъгласие със спекулациите за оттегляне от подписаното на 12 юли миналата година споразумение, разпространявани от синдикални лидери.

Миньорите са готови за ефективна стачка от 7 януари, ако ръководството не увеличи заплатите им в съответствие с постигната по-висока производителност на труда, както беше договорено между двете страни в средата на миналата година.

Предлагаме ви пълният текст на становището на ръководството на мините:

Колективният трудов договор и споразуменията между работодател и синдикати в „Мини Марица-изток“ се изпълняват

В изпълнение на концесионен договор за добив на лигнитни въглища от Източно-маришки въглищен басейн между МИЕТ и „Мини Марица-изток“ ЕАД, най-голямото дружество за открит въгледобив осигурява 90% от енергийните въглища за страната ни. Това е основание дейността на дружеството да бъде определена като стратегическа за Република България в ПМС № 181/20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.

Дружеството поддържа непрекъснат 24-часов режим на работа, за да не се допуска прекъсване на производствения процес, като по този начин се гарантира сигурността на националната енергийна система.

Ръководството на „Мини Марица-изток“ ЕАД изразява категоричното си несъгласие със спекулациите за оттегляне на подписи от подписаното на 12.07.2011 година споразумение, разпространявани от синдикални лидери в дружеството. Всички договорености разписани в Колективния трудов договор през 2010 г. и ангажиментите, поети в цитираното споразумение, се изпълняват своевременно. В година на криза за икономиката бяха увеличени трудовите възнаграждения на персонала в размер на 15% и това е факт от 01.07.2011 г.

Средната работна заплата в дружеството е 1550 лв. Всички заплати, както и премиите за добри производствени резултати, се изплащат в рамките на договорените в КТД срокове и дати. За хората, ангажирани пряко с производствения процес и ключовите категории персонал за постигането на рекордните добиви през 2011 г., е осигурено достойно и мотивиращо възнаграждение. На всички работници и служители са изплатени разписаните в КТД парични средства за посрещане на отоплителния сезон в размер на 720 лв. Месец след това бяха изплатени и коледни премии от над 1300 лв.

„Убеден съм, че хората виждат и оценяват желанието ни за осигуряване на адекватно за положеният от тях тежък физически труд възнаграждение, както и че няма да се поддадат на манипулативните твърдения на синдикални ръководители“ – заяви инж. Евгени Стойков – изпълнителен директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД. „Горд съм, че предприятието е печеливше, но не смятам за присъща на синдикатите дейността да се разпределя печалбата му по тяхно виждане. Това е работа на мениджмънта“, допълни Стойков.

В началото на 2011 година в бизнес програмата на „Мини Марица-изток“ ЕАД беше заложен добив на 27 милиона тона въглища. Находчивата и гъвкава политика на управление на мениджърския екип в „Мини Марица-изток“ ЕАД, мотивираха работещите да поемат по-големи отговорности и да постигнат рекордни за 60-годишната история на компанията добиви. Реализирането на добитите количества суровина за производство на електроенергия ще осигури финансови приходи, необходими за изпълнението на предвидената амбициозна инвестиционна програма за настоящата година в размер на 110 млн. лева. За 2012-а по заявки на консуматорите е предвиден добив от над 32 млн. тона въглища.

През изминалата година осигуряването на средства за изпълнение на ремонтните, инвестиционните и социалните програми на дружеството бе един от основните приоритети. Управленските решения, които са заложени в бизнес програмата гарантират развитие на компанията в посока към модернизация и автоматизация на процесите, което ще гарантира ритмичността на работата в дружеството. Друга основна цел на ръководството е и подобряването на условията на труд на работещите, тъй като персоналът е основният и най-ценен ресурс на компанията.

източник >>>