Трайков: В мините има бъдеще, строим нова ТЕЦ

Енергийният системен оператор ще бъде изваден от структурата на НЕК. Промяната се прави с оглед синхронизация с европейските изисквания в областта на търговията и преноса на електроенергия, съобщи в Раднево министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.

Със задачата по обособяването на Независим системен оператор е натоварен Българският холдинг. Според Трайков, дори само тази му мисия е аргумент срещу закриването на на холдинга, който преди година премиерът Борисов окачестви като паразитна и ненужна структура.

Днес обаче ситуацията била различна- БЕХ доказал своята ефективност и бил двищещото колело за редица значими в национално и европейско отношение проекти, според Трайков.

В Раднево енергийният министър присъства на подписването на договор за повишаване на енергийната ефективност на оборудването в Мини Марица Изток. 12-те милиона евро по фонд Козлодуй, финансиран с пари на европейските данъкоплатци, ще доведат до значителна икономия на ток в мините – 1.5 милиона евро годишно.

До края на годината приключва анализът по изгражднето на още 500 мегавата на територията на комплекс Марица Изток, съобщи още министър Трайков.
Работим по проект за девети и десети блок в В ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2. Разбира се, искаме да свършим нещата в правилната последователност, не както тези преди нас са го правели, започвайки откъдето трябва и затова в момента правим оценката на пети и на шести блок, за да знаем какви ще са ефектите. Това, което ми дава увереност да смятам, че това ще бъде един изключително успешен проект, е заявеният интерес от няколко на брой инвеститори, които биха искали да участват в този проект на принципа на публично-частното партньорство или по някакъв друг начин, обясни министър Трайков.

По думите му бъдещата нова мощност ще е централа от най-ново поколение, като ще бъде заложена опцията в бъдеще прилаганите в нея технологии да я првърнат в централа с нулеви емисии.

Според енергийния министър, ако към проекта за нови мощности се подходи сериозно, строителството им може да завърши в рамките на три години.

Дарина Колева