Мини „Марица изток“ подписаха договор за рехабилитация на оборудването

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков присъства на подписването на договор за рехабилитация на оборудването в Мини „Марица изток“ ЕАД, което включва рехабилитиация на главния трансформатор, изграждане на нови мобилни подстанции и повишаване на захранването на рудниците „Трояново – 3“ и „Трояново – север“. Проектът е на стойност 12,5 милиона евро. 70 процента от тази сума е безвъзмездна помощ от Международния фонд Козлодуй, а останалите 30 процента са средства на дружеството. Рехабилитацията на подстанциите е най-големият от трите проекта по споразумението за безвъзмездна помощ, чиято обща стойност е 21,5 милиона евро.

източник >>>