Обръщение от господин Брайън Рикетс, генерален секретар на EURACOAL.

Обръщение от господин Брайън Рикетс (Brian Ricketts), Генерален секретар на EURACOAL
по случай 20-ата годишнина на Българската минно-геоложка камара
Ден на Миньора, 18. август 2011 г., зала Royal, хотел Sheraton, София
(представено от г-н Стефан Танев, заместник изпълнителен директор на Мини Марица Изток ЕАД)

Уважаеми господин Председател, уважаеми гости, дами и господа,

За мен е удоволствие да се обърна към вас днес от името на господин Брайън Рикетс, генерален секретар на EURACOAL – Европейската асоциация за въглища и лигнити – и всъщност от името на всички членове на EURACOAL, включително и нашата компания Мини Марица Изток ЕАД. За EURACOAL е чест да получи тази специална награда от Българската минно-геоложка камара. Екипът на EURACOAL в Брюксел, Генералният секретар, Президентът, г-н Цайс и всички членове на EURACOAL са много щастливи да приемат наградата за техния малък принос към развитието на българската минна промишленост. Генералният секретар, господин Рикетс, изказва своето съжаление, че не може да присъства тук лично, за да получи наградата. Той има скъпи спомени от пътуването си до България миналата година и се надява скоро да се върне отново.

EURACOAL служи на интересите на европейската въглищна промишленост. Асоциацията има 35 членове от 20 страни: простиращи се от Испания на запад до Украйна на изток; от Финландия на север до Турция на юг. България е един от най-важните членове на EURACOAL. В крайна сметка тя е един от най-големите европейски производители на лигнитни въглища и разчита на въглища за производството на повече от 40% от своята електроенергия. Българската въгледобивна индустрия е добре представена в EURACOAL с Мини Марица Изток ЕАД и Въгледобив Бобов дол ЕООД.

Асоциацията EURACOAL и организациите, които са й предшественици, водят началото си от преди 60 години, заедно с раждането на Европейския съюз. Европейската общност за въглища и стомана е създадена през 1952 година. Тя обединява хората от Европа в един съюз, основан на свободен и честен общ пазар на въглищата. Областта на дейност на това, което днес наричаме Европейски съюз, е нараснала значително от 50-те години на 20 век до сега. Вместо насърчаването на използването на въглища, Европейският съюз приема толкова много екологични директиви и наредби, че въглищата вече са изтласкани далеч от потребителите на енергия. Сериозното субсидиране на възобновяеми енергийни източници е предпочитано в ЕС, но може ли ЕС да си позволи това?

В същото време по целия свят въглищата се превръщат в предпочитано гориво за производство на енергия, особено в развиващите се страни, където употребата на въглища прави консумацията на същите в Европа да изглежда нищожна. Дори тук, в Европейския съюз, въглищата остават енергиен източник номер едно за производството на електроенергия. В целия ЕС 28% от нашето електричество идват от въглища и лигнити, процент, който е много по-голям за някои определени страни членки, какъвто е случаят в България. Нови прогресивни политики за улавяне и съхранение на въглероден диоксид биха позволили въглищата да запазят топ позицията си, въпреки амбициозните цели за съкращаване на въглеродните емисии по целия свят, които Евросъюзът си е поставил.

Това са трудни времена за въгледобивната промишленост. И все пак индустрията ни трябва да се гордее с постигнатото за Европа, за една обединена Европа, Европа, която вече може да погледне напред към реализирането на най-доброто възможно използване на собствените си енергийни източници. В България конкурентоспособната въгледобивна промишленост стои в основата и на конкурентни цени на електроенергията. Те са стимул за икономическо развитие и благосъстояние на гражданите. България може да продължи да се радва на силен икономически растеж, основан на въглищата. Тук и навсякъде в Европа EURACOAL никога няма да се страхува да обяснява значимата роля, която въглищата играят в гарантирането на икономическия просперитет и енергийната сигурност.

На този важен ден – Деня на миньора – EURACOAL пожелава на Българската минно-геоложка камара голям успех и през следващите 20 години. А междувременно, моля, забавлявайте се на празника за вашата 20-а годишнина така, „както си му е редът”.

Господин Председател, благодаря Ви още веднъж от всички в EURACOAL.

Учтиви поздрави, Брайън Рикетс