Стачка в „Марица-изток“ няма да има

Исканията на работниците в“Мини Марица-изток“ ЕАД са удовлетворени, стачка няма да има. В 10.30 часа беше подписано споразумение между ръководството на дружеството и синдикатите. Отстъпки са направили и двете страни.

„Запазва се относителният дял на фонд „Работна заплата“ спрямо предходните години, както искахме, в условията на по-големи приходи от добива на въглища тази година. Това означава, че и средствата за работна заплата ще са повече“, обясни председателят на КТ „Подкрепа“ в мините Генчо Генчев. Засега добивът в трите рудника на „Мини Марица-изток“ е по-голям с 1,2 млн.т от годишния разчет и част от допълнителните средства ще се използват за увеличаване на заплатите.

Няма да има сливане на производствени звена. Участъците, които трябваше да се обединяват, остават както досега на методическо ръководство от управлението, без да се променят трудовите правоотношения на работещите в тях.

източник >>>