Социално напрежение в Марица Изток

Синдикатите готвят протести, притсняват се и от приватизация

Стачна готовност е обявена в Мини Марица Изток, съобщиха специално за сайта „Енергиен портал на България“ от секциите на Подкрепа и на КНСБ в дружеството.

Причина за нарастване на социалното напрежение е неразбирателството с работодателя по ключови, според синдикатите въпроси – увеличаване цената на въглищата и на средствата по фонд „Работна заплата“, обособяване на Ремонт ролки и Автоматизация в корпоративни отдели към дирекция Техническа, обезпечаване на всички работни места с необходимия по щатно разписание квалифициран персонал.

При липса на разбирателство, след 15 юли във всяка една минута в Мини Марица Изток може да започне стачка, заяви председателят на фирмената организация на КНСБ в дружеството Валентин Вълков.

Нееднократно от ръководствата на КНСБ и на Подкрепа са декларирали, че цената на черното злато – въглищата от Маришкия басеин е занижена и увеличаването й е залог за спасението на мините. Към момента за тон условно гориво тецовете в комплекса заплащат 71 лева и 50 стотинки, а искането е цената да достигне до 79 лева. През март от ръководството на КНСБ заявиха, че са направили разчети, според който въпросното поскъпване нямало да бъде усетено от крайния потребител, защото тецовете биха могли да компенсират увеличението.

По втория въпрос – за размера на трудовите възнаграждения, от двата синдиката не уточняват с колко точно предлагат да бъде увеличен фонд „Работна заплата. Трудовите възнаграждения не са променяни от три години, а към момента средната работна заплата в Мини Марица Изток е 1330 лева.

Сливането на Ремонт ролки и Автоматизация в едно и прехвърлянето им къмдирекция Техническа, според КНСБ и Подкрепа може да застраши нормалната работа на минното оборудване. Към момента двете звена са неразривна част от всеки един от трите рудника, което позволява максимално бърза реакция при възникване на повреда. Според Генчо Генчев, председател на фирмената организация на КТ Подкрепа в Мини Марица Изток, прехвърлянето на двете звена към администрацията не само че би затруднило дейността на Мините, но може да се тълкува и като първа стъпка към обособяването на самостоятелни единици, които пък от своя страна в последствие да бъдат отдадени под наем или пък приватизирани.

Почти на същото мнение е и колегата на Генчев, председателят на фирмената организация на КНСБ в Мини Марица Изток Валентин Вълчев. Той е категоричен, че ако Ремонт Ролки и Автоматизация бъдат прехвърлени към дирекция Техническа, дейността на рудниците може да бъде затруднена.

В същото време обаче хора от енергетиката припомнят, че обособяването на отделни звена в самостоятелни клонове е честа практика в бранша. По същия път са минали и в ТЕЦ Марица Изток 2, и в ТЕЦ Марица Изток 3, където в определени периоди ремонтната дейност, например, е съществувала като самостоятелна единица. Това е начин за подобряване на финансовите резултати, поясняват енергийни експерти.