Започнаха летните практики в Мини Марица изток ЕАД

От края на юни стартираха летните практики за студенти и ученици в най-голямото въгледобивно дружество в България. 125-има студенти от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” и 24-ма ученици от Професионалната гимназия по електротехника „Г. С. Раковски” – Стара Загора, ще преминат учебни и производствени практики в „Мини Марица-изток” ЕАД.
Второкурсниците от МГУ от специалността „Механизация на мините и компютърни приложения в машиностроенето” ще преминат учебна практика по минна и ремонтна техника. Студентите първи курс „Открита разработка на полезни изкопаеми” ще бъдат на минна практика по открит добив на въглища. Третокурсниците от специалността „Електроенергетика и електрообзавеждане” ще имат учебна електротехническа практика, а колегите им от „Маркшайдерство и геодезия” – производствена практика по маркшайдерство при открита разработка на полезни изкопаеми. Учениците от ПГЕ „Г. С. Раковски” – Стара Загора, са единадесетокласници от специалността „Електрообзавеждане на производството”.
Преди началото на практиката стажантите се запознават с историята и дейността на дружеството с прожекцията на филм за „Мини Марица-изток” и получават информационни и нагледни материали.
Летните практики за студенти и ученици в „Мини Марица-изток” ЕАД са традиция с над 15-годишна история.