Световна практика в мениджмънта на персонала в „Мини Марица-изток”

От 20-ти до 23-ти юни 2011 г., за пръв път в „Мини Марица-изток”, се провежда изследване на персонала. Тази практика в мениджмънта на човешките ресурси се прилага успешно от години по света и резултатите от прилагането й са високо оценявани от експертите в тази област. Изследването обхваща административния персонал на управлението и трите поделения на „Мини Марица-изток”. За провеждането му е наета фирма „ОДИКО 69” – Пловдив с управител доц. Христина Колева. Висококвалифицираният екип от психолози, вече 21 години работи с предприятията от минната промишленост и енергетиката в България. От практиката си те са установили, че всеки човек носи богата гама от качества и възможности и е важно този потенциал да бъде открит навреме. След обработката на данните на ръководството ще бъде представен аналитичен доклад с обособени целеви групи за развитие.
„Резултатите от настоящото изследване ще покажат как стреса влияе върху отделния човешки индивид, способността на персонала за вземане на решения и за работа в екип при ограничен ресурс от време и средства” сподели Стефан Стефанов директор на дирекция„Управление и обслужване на човешките ресурси” във въгледобивното дружество.

източник >>>