„Мини Марица – изток” ЕАД добиха над 2 983 000 тона въглища

През месец май миньорите от „Мини Марица – изток” ЕАД добиха над 2 983 000 тона въглища. Този производствен резултат е най – висок за месец май за периода след 1993 година. От началото на годината добивът е над 13 038 000 тона. В сравнение със същия период на миналата година са добити над 3 904 000 тона въглища в повече.
Планът по разкривка на земна маса за месец май е изпълнен – разкрити, транспортирани и насипани са 8 511 900 кубични метра земна маса. От началото на годината разкривката достигна 41 595 000 кубични метра земна маса, което е с 12 047 000 кубични метра земна маса повече, за същия период на миналата година.
Производствената програма за 2011 година предвижда добиването на 27 250 000 тона въглища и разкривни работи в размер на 94 915 000 кубични метра земна маса.

източник >>>