Силен четвърти месец от годината за „Мини Марица-изток” ЕАД

За четирите месеца от началото на тази година в „Мини Марица-изток” ЕАД са добити над 10 055 000 тона въглища, което е с 2 564 000 тона над произведените за същия период на миналата година.
Силен месец април, с добив над 2 609 000 тона въглища реализираха миньорите от „Марица-изток”, което е 112 % от бизнес плана. Добити са над 1 392 000 тона въглища повече в сравнение със същия месец на миналата година. През пролетта по принцип добивът на въглища е най-нисък, поради по-малкото заявки от потребителите. Но тази година април се оказа благопроприятен за реализацията на въглища, поради повишеното потребление на електроенергия от топлоелектрически централи, въпреки закъснялото влизане в експлоатация на ТЕЦ AES – Гълъбово. Всички заявки от контрагентите на „Мини Марица-изток” ЕАД са изпълнени в срок и с необходимото качество.
Разкрити, транспортирани и насипани са  9 260 000 куб. метра земна маса само през месец април, което е 114 % от заплануваното за периода. От началото на годината са общо над 33 083 000 куб. метра.