„Мини Марица – изток” ЕАД с рекорден добив на въглища през месец март за последните 14 години

За месец март миньорите от „Мини Марица – изток” ЕАД добиха над 2 437 000 тона въглища. Този производствен резултат е най – висок както за месец март, така и за първото тримесечие на годината за периода след 1997 година. От началото на годината добивът е 7 446 000 тона.
Планът по разкривка на земна маса за месец март е изпълнен – разкрити, транспортирани и насипани са 8 719 000 кубични метра земна маса. От началото на годината разкривката достигна 23 823 000 кубични метра земна маса.