„Мини Марица-изток” ЕАД с ритмичен добив

Миньорите от най-голямата компания за открит въгледобив у нас добиха 2 430 458 тона въглища през месец февруари. Добитата суровина необходима за задоволяване потребностите на термичните централи в комплекса е със 150 885 тона повече, в сравнение със същия период за миналата година. За първите два месеца на 2011-та година, в трите рудника на „Мини Марица-изток” ЕАД, са изкопани, транспортирани и насипани 15 104 200 куб. метра земна маса, което е с 4 604 350 куб. метра повече от 2010-та година.