“Марица-изток” инвестира над 88 млн. лева

“Мини Марица-изток” ЕАД в Раднево ще инвестира през тази година 88 212 000 лв. Програмата осигурява нормално развитие на минните работи при добив на 27 250 000 тона въглища и разкривни работи в размер на 94 915 000 кубични метра земна маса.

Приоритет в инвестициите на най-голямата компания за открит въгледобив у нас ще бъде изграждането на претоварен пункт по направление гара “Трояново 1” – ТЕЦ 1 за обезпечаване доставките на въглища към новата електрическа централа AES – Гълъбово. Дружеството приключи третото тримесечие на печалба, а изминалата година – с добри производствени резултати.

източник >>>