Тодор Похлупков е минен инженер на годината

Наградата „минен инженер на годината” на Научно техническия съюз в Стара Загора тази година, получи инж. Тодор Похлупков за разработването и реализирането на нова транспортна схема в участък „Добив” на рудник „Трояново-3”. Тя е признание за инженерния екип на рудника, където над двадесет и една години той работи всеотдайно. Особено значима оценка за приноса му е и фактът, че я получава в годината на високо производствено постижение за рудник „Трояново-3”.

За 15-та поредна година председателят на НТС в Стара Загора Владимир Заманов връчи традиционните призове. Зам. изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД инж. Христо Николов поздрави наградения от името на ръководството на дружеството.

Тодор Похлупков е роден на 2 март 1962 година във Велинград. Завършва специалността „Проучване на полезни изкопаеми” през 1989 година в Минно геоложкия университет. Има допълнителна квалификация за инженер-геолог по проучване на полезните изкопаеми в същия университет. В Стопанска академия –Свищов, през 2000 година, придобива квалификацията „Мениджър“ по специалността „Организация и управление на бизнеса“. Работи над 21 години в рудник „Трояново-3” на различни позиции, като над 8 от тях е ръководител на участък „Добив” и вече 5 години е директор на направление „Производствено-технически въпроси”.

източник >>>