Ремонтът на тежкото минно оборудване се изпълнява по график

Ремонтът на тежкото минно оборудване в „Мини Марица – изток” ЕАД приключва по утвърдения план график. Предвидените средства по бизнес програмата за годината ще бъдат усвоени.
Преди седмица завършиха ремонтите на РТНК 1 в рудник „Трояново 3” и на РТНК 3 в рудник „Трояново – север”, извършени от ремонтните им участъци. Съвместно с Ремотекс – Раднево се извършва ремонтът на багер SRs 2000 на РТНК 2 в рудник „Трояново – север”.
През годината важна беше рехабилитацията на багер SRs 1200-131 от рудник „Трояново 1”, която се извършва на монтажната площадка в рудник „Трояново 3”. Механичната част от ремонтната дейност вече е завършена, остава елчастта по съоръженията.
Рехабилитира се и вторият багер SRs 1200 в рудник „Трояново – север”. Влезе в експлоатация нов претоварач по направление извозването на въглища към ТЕЦ „AES – Гълъбово”. Изградена е и мобилна пробовземаща система. Изгражда се и автоматизирана система за управление на качеството на въглищата в рудник „Трояново 3”, чрез която се извършва онлайн управление на качеството на въглищата.

източник >>>