Нов управител в „Мини Марица-изток”

Днес управителят на Рудник 2 инж. Петко Маджаров беше освободен от заеманата длъжност, на негово място беше назначен инж. Драгомир Канев.
Инж. Канев е дългогодишен специалист в минното дружество и ръководен кадър в рудник „Трояново 3”. Назначението ще влезе в сила след вписване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

източник >>>