Промени в ръководството на Мини Марица изток ЕАД

Като част от управленската политика в „Мини Марица-изток” ЕАД, насочена към изпълнение на фирмената стратегия за устойчиво развитие, продължава преструктурирането на ръководните кадри в компанията.

Със заповеди на Изпълнителния директор от 15-ти, 17-ти и 20-ти септември са назначени нови директори на дирекциите „Маркетинг” и Административна”. Сменени са ръководителите на отделите „Секретариат” и „Битово обслужване”, и на звено „Връзки с обществеността”.

източник >>>