„Мини Марица-изток” получиха новите сертификати по ISO

В деня на миньорския празник 18 август, се състоя тържественото връчване на трите сертификата по ISO: за качество, околна среда и здраве и безопасност при работа.
Официалното получаване на трите документа е в резултат на извършения в дружеството ресертификационен одит , който се прави веднъж на три години.
При официалното връчване управителят на ТЮФ Рейнланд – България инж. Станислав Владимиров подчерта, че ресертификацията е защитено доверие и равнище, защото от година на година изискванията стават все по-високи.
Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” Тодор Тодоров благодари от името на компанията за направената оценка.
„Персоналът на дружеството осъзнава ролята и значението на интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на работа, изтъкна той. А висшето ръководство декларира своята лична ангажираност за спазване на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007, които гарантират добри практики в най-голямата компания у нас за открит въгледобив.”

полезна информация:
*ТЮФ Рейнланд – България е акредитирана от немската служба за акредитация TGA – член на I A F /международен акредитационен форум/
*ТЮФ Рейнланд – България е член на концерна ТЮФ Рейнланд Груп – Германия – една от най-големите и влиятелни организации за технически надзор и сертификация, която разполага с офиси в 150 страни.

източник >>>