МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ВНЕСЕ НАД 22 757 000 ЛЕВА КОНЦЕСИОННА ТАКСА

Обръщайки тренда на развитие на „Мини Марица-изток „ЕАД мениджмънтът на дружеството стабилизира макроикономическата рамка на дружеството и то генерира стабилност и положителни перспективи.
Във финансов план „Мини Марица-изток”ЕАД е коректен и предвидим бизнес партньор. В общински и регионален мащаб е в ролята на социално отговорен работодател и партньор на общински и областни институции. В национален мащаб е основен доставчик на енергоресурси от местен източник, които са част от националната и социална сигурност. С ритмичните вноски си в републиканския бюджет „Мини Марица-изток”ЕАД като коректен данъкоплатец има своята значимост.
Концесионната площ на дружеството обхваща четирите общини – Раднево, Гълъбово, Нова Загора и Симеоновград. То осигурява сериозен поток на парични средства към тях. За 18 месеца са изплатени над 22 млн. 757 хиляди лева за концесионна такса, като 30% постъпват в общинските бюджети както следва:
за община Раднево – 3 600 000 лв
за община Гълъбово – 2 660 000 лв
за община Нова Загора – 390 000 лв
за община Симеоновград – 180 000 лв.
Само от внесената през август тази година концесионна такса в размер на 5 660 870 лева, процентите които постъпват в общинските бюджети са както следва:
За община Раднево – 900 000 лв
За община Гълъбово – 660 000 лв
За община Нова Загора – 100 000 лв
За община Симеоновград – 40 000 лв.

източник >>>