МИНЬОРИТЕ ОТ „МАРИЦА-ИЗТОК” ДОБИХА НАД 11 МЛН. ТОНА ВЪГЛИЩА ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА

За първото полугодие на тази година в „Мини Марица-изток” ЕАД са добити над 11 000 000 тона въглища, което е 96 % изпълнение на бизнес плана.
Анализът на този резултат показва, че вече се наваксва изоставането от традиционно слабите пролетни месеци.
Разкрити, транспортирани и насипани са 35 838 000 кубични метра земна маса за първите шест месеца на годината.

източник >>>