ЩЕ СЕ РАЗИСКВАТ ПРОБЛЕМИТЕ НА МИНИ „МАРИЦА ИЗТОК“

Очаква се днес да бъдат обсъдени с представители на правителството проблемите на Мини „Марица изток“. Един от основните казуси е свързан с антикризисната мярка номер 49, според която се налага обстоен преглед на предприятията, застрашени от затваряне, поради несъответствие с екологичните изисквания на ЕС и необходимостта от разработване на мерки за допустима държавна подкрепа.
Инж. Пенчо Токмакчиев, председател на Федерацията на независимите синдикати на миньорите към КНСБ, каза за Радио Стара Загора, че на срещата ще се разисква ритмичната работа на мините и ритмичното поемане на произведената продукция. От синдиката ще настояват за увеличаване на цената на въглищата в рамките на печалбата на електрическите дружества. Ще бъде поставен и проблемът за помощ от страна на държавата миксът от производство на електроенергия да стане поносим за потребителите като бъдат задоволени потребностите на мините и на големите горивни инсталации. Ще се поставят за разискване и социални въпроси.

източник >>>