РЕКОРДЕН ДОБИВ В МАРИЦА-ИЗТОК ДОБИХА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ

През първото тримесечие на 2010 година в „Мини Марица-изток” ЕАД са добити
6 563 000 тона въглища, което представлява 106 % изпълнение на бизнес плана. Преизпълнението е с над 367 900 тона лигнитни въглища.

Най-силният зимен месец за добива на въглища тази година е месец февруари. През последната седмица на март и през първата на април, натоварването на централите от „Марица-изток” е почти наполовината на мощността им. Складовете на топлоцентралите са пълни с необходимите запаси от въглища.
Разкрити, транспортирани и насипани са 16 593 000 кубични метра земна маса.

източник >>>